Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Teknisk Isolering

Isopartner – Din grossist för teknisk isolering

Användningsområdena för teknisk isolering är i huvudsak att minimera värme- eller kylförluster i anläggningar, kondensisolering samt brandisolering av ventilationskanaler. 

Att minimera temperaturförluster innebär stora energibesparingar och minskad klimatpåverkan då temperaturtappen i anläggningarna minimeras oavsett om det är vatten, luft eller annat medie i anläggningen.

Produkterna tillverkas av mineralull (sten- eller glasull) ofta försedda med ett tunt ytskikt av aluminiumfolie eller nonwovenväv eller så är de tillverkade av cellgummi med slutna celler.
 
I vårt sortiment finns också ett urval av produkter avsedda för höga temperaturer upp till 1250⁰C.
Som komplement till isolering lagerhåller vi ett komplett tillbehörsprogram med  bl a  ytbeklädnader av plast eller plåt, infästningar och verktyg.

Isopartner  tillhandahåller marknadens bästa produkter inom teknisk isolering och arbetar enbart med väldokumenterade produkter från marknadsledande tillverkare för att säkerställa kvaliteten och för att bibehålla vår höga leveranssäkerhet.

Termisk isolering 1

Rörskålar av mineralull -  Lättmonterad rörsisolering med goda isolervärden

Mineralullsskålar används i första hand för isolering av kall- och varmvattenledningar. Är också utmärkta att använda för kondensisolering samt ångledningar. Tack vare fibrernas riktning ”runt” röret så blir isoleringsförmågan hög.

Samtliga våra rörskålar för VS-installationer, oavsett fabrikat, är försedda med glasfiberarmerad aluminiumfolie och med tejpremsa för längsgående förslutning. Vid isolering av kalla rör och kondensisolering måste även övriga skarvar tejpas med godkänd aluminiumtejptejp.

Mineralullskålarna är tillsammans med den fabriksmonterade aluminiumfolien  klassade som obrännbara och kan därför med fördel användas i miljöer där särskilda krav på ytskikt föreligger, exempelvis i utrymningsvägar.

Lamellmattor -  Isolering av mineralull för ventilationskanaler och behållare

Användningsområdena för lamellmattor är främst som värme- och kondensisolering av luftbehandlingsinstallationer och behållare. 

De lätta och formstabila lamellmattorna av mineralull, med sina tvärställda lameller, är lätta att forma och smidiga att montera på cirkulära ventilationskanaler, dock fungerar mattan lika bra att använda på rektangulära kanaler eller på större behållare. Mattan kan även användas på större VS-rör, observera då att beroende på mineralullsfibrernas riktning måste tjockleken ökas jämfört med isolering med rörskålar.

Lamellerna är limmade på armerad aluminiumfolie, tillsammans med tejpning av skarvarna med godkänd tejp fungerar folien som ångbroms vid kondensisolering. 
Folielamellmattorna är klassade som obrännbara och är med detta godkända att använda där särskilda krav på ytskikt finns.

isover Ventilation
Teknisk_isolering_Brandnätmattor

Brandnätmattor -  Brand-  och värmeisolering av ventilationskanaler

Ventilationsnätmattor av mineralull är avsedda att användas som brand- och/eller värmeisolering av såväl cirkulära som rektangulära ventilationskanaler. De har, förutom ett förzinkat nät, ytbeklädnad på en sida av antingen svart aluminiumfolie eller beige nonwovenväv.

Produkterna är testade och godkända enligt nu gällande teststandarder.

Till rektangulära ventilationskanaler finns också ett brett sortimentet av skivor avsedda för utvändig brandisolering. Skivorna kan också, efter tejpning av skarvar, användas som kondensisolering på dessa installationer.

Samtidigt som produkterna fungerar som ett passivt brandskydd i det önskade brandmotståndet så fungerar produkterna kontinuerligt som värme- och ljudisolering.

Cellgummi -  Flexibel isolering för kalla installationer

Cellgummi med slutna celler har ett högt ångmotstånd (µ-värde)  och ett lågt värmeledningstal (λ-värde) vid låga temperaturer. Tillsammans med flexibiliteten i materialet har cellgummit mycket goda egenskaper som isolering på kalla installationer, som termisk isolering för frysanläggningar likväl som för komfortkyla. Produkterna är också lämpliga att använda som kondensisolering på kalla rör och ventilationskanaler.

Tack vare att cellgummiisoleringen finns som rörslangar tillsammans med rörupphängningar och plattmaterial till ventiler, flänsar, större rör osv så kan produkterna användas till hela anläggningen med fullgod funktion. 

Produkterna limmas med en-komponents speciallim. Ett stor del av sortimentet av slangar finns med förlimmad längsgående skarv. Även plattmaterial finns med förlimmad baksida.

Vid behov av isolering av anläggningar kallare än -50⁰ C, kontakta oss för skräddarsydda lösningar.

Vid specifika krav, som krav på lägre rökutveckling, produkter fria från halogener/klorider,  UV-beständiga produkter eller cellgummi för höga temperaturer så finns produkter för dessa ändamål i Isopartners sortiment.

cellegummi

Våra partners inom teknisk isolering