Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Kylisolering

Isolering av kalla installationer – lösningarna finns hos oss

För att kalla installationer ska fungera så krävs det att komponenterna är isolerade för såväl kondensrisk som för att minimera förluster av medietemperaturer. Eftersom produktionskostnaden för kyla i de flesta fall är högre än för värme så innebär detta en avsevärd energimässig och ekonomisk besparing.

Med en effektiv och väl fungerande kondensisolering förebygger man också problemet med korrosion under isoleringen (CUI).

Cellgummiisolering med slutna celler har ett högt µ-värde (diffusionsmotstånd mot vattenånga) och lågt λ-värde (värmeledningsförmåga) och med detta egenskaper som gör        den lämplig som isolering av kalla installationer. Materialet är flexibelt och kan användas till hela anläggningen, såväl rör som ventiler, flänsar och andra delar av kylinstallationen.

För att säkerställa att inte funktionen försämras vid rörupphängningar finns ett komplett sortiment av distanshållare och klammer.

Isopartner har standardprodukter i sitt sortiment avsedda för installationer ner till - 50⁰C.  Vid lägre temperaturer än så, kontakta oss för skräddarsydda lösningar. 

I vårt sortiment finns också standardprodukter som är fria från halogener/klorider/bromider

Armaflex_AF_Kylisolering

AF/Armaflex – Slangar och plattor

Ett komplett system för isolering av kylanläggningar med drifttemperaturer ner till -50⁰ C och för luftbehandlingsinstallationer. Sortimentet omfattar slangar, både oslitsade och, i vissa dimensioner, slitsade med förklistrad längsgående överlapp samt plattmaterial för isolering av större rördimensioner, ventiler, flänsar och övriga komponenter. Plattorna finns även med förklistrad baksida för enkelt montage på kanaler och andra plåtytor.

Tjockleken på AF/Armaflex slangar ökar med rörytterdiametern så att en och samma dimensioneringsberäkning kan användas för hela installationen. 
Produkterna limmas med en-komponents speciallim.

Produkterna är försedda med Microban®, ett antimikrobiellt skydd som ger ett extra skydd mot mögel- och svampangrepp.

Till produkterna

Armaflex Ultima – Cellgummi vid krav på låg rökutveckling vid brand

Isolering av cellgummi för isolering av kyl- och luftbehandlingsanläggningar med avseende på kondensisolering och termisk isolering med godkännande i Euroclass BL-s1,d0 upp till isolerad ytterdiameter 300 mm, därför bl a godkänd att användas på rör i utrymningsvägar eller andra utrymmen och byggnader med höga krav på ytskiktsklass.

Systemet består förutom av slangar och rullar med godstjocklek från 9mm upp till 32 mm även av distanshållare med samma material samt en-komponents speciallim.

Färg mörkblå.

Till produkterna

ArmaFlex Ultima
kaiflex_KKplus

Kaiflex Kkplus slangar – Cellgummi med Euroclass BL-s2,d0

Cellgummi från Kaimann som klarar brandkrav Euroclass BL-s2,d0. Ett system avsett för kyl- och kondensisolering av kylinstallationer och komfortkyla. Sortimentet omfattar slangar för rörytterdiametrar från 10 mm till 160 mm.

Slangarnas godstjocklek ökar med rörytterdiametern så att samma dimensionering kan användas oavsett rördimension.

Ett flertal dimensioner finns både som oslitsade slangar och som slitsade slangar med förklistrad längsgående skarv. Större dimensioner, endast i oslitsat utförande. 
Produkterna limmas med fabrikantens en-komponents speciallim.

 

Våra partners inom kylisolering