Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

IF - Isoleringsfirmornas Förening

IF, branschföreningen inom teknisk isolering

IF, branschföreningen inom teknisk isolering
IF är en förening för företag inom isoleringsbranschen. IF har idag har cirka 75 isoleringsentreprenörer som medlemmar och ett tiotal medlemmar från fabrikant- och grossistledet. Tillsammans diskuterar de gemensamma frågor och de arbetar också gemensamt mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer. Att vara medlem i ett branschförbund är för många en självklarhet.

Tidigare var IF en ren entreprenörförening, men sedan år 2006 välkomnar de även företag från fabrikant- och grossistbranschen. IF har sedan 1954 arbetat med att förbättra isoleringsfirmornas villkor. IF arbetar för höjd status för sina medlemsföretag.

Ett av IFs långsiktiga mål är att höja isoleringsföretagens status som sidoentreprenör. De arbetar också för att påvisa teknisk isolerings betydelse för energibesparing. IF försöker nå beslutsförfattare på olika ställen i deras omgivning såsom myndigheter, beställare, konsulter, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera. De har även nordiskt och europeiskt samarbete samt nära kontakt med Installatörsföretagen (VVS Företagen) som är arbetsgivareförbundet för isoleringsföretagen. De arbetar också för att förbättra arbetsmiljön för företagen.

IF har bland annat tagit fram en branschstandard för teknisk isolering som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Isoleringsfirmornas förening (IF) välkomnar alla isoleringsföretag oavsett storlek för samverkan inom teknisk isolering. Våra gemensamma resurser läggs på information, opinion och på utvecklingsprojekt inom branschen.

Länkar till dokument för Branschstandard Teknisk Isolering – BTI 

BTI 2023 – BRANSCHSTANDARD TEKNISK ISOLERING_thumbnail

Branschstandard Teknisk Isolering-BIP/AMA

Branschstandard Teknisk Isolering-BIP-AMA_Thumnail_

Lathund Branschstandard Teknisk Isolering