Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Brandisolering ventilation

Brandisolering av kanaler – Isopartner har lösningarna

Brandskyddet av ventilationssystemet är en viktig del i en fastighet eftersom kanalerna förbinder de olika brandcellsskiljande byggnadsdelarna och vid händelse av brand då kan transportera brandgaser och överföra värme från en brandcell till en annan.

Isopartner erbjuder typgodkända lösningar för brandisolering med obrännbara mattor och skivor för cirkulära och rektangulära ventilationskanaler i stålplåt.  Produkterna är testade och godkända enligt den sedan 1 januari 2020 gällande standarden för provningsmetoder och klassificering, EN1366.

Vid brandisolering av kanaler är det viktigt att ha kunskap om hur anläggningen ska fungera i händelse av brand, med strömmande eller icke strömmande brandgaser. Vid strömmande brandgaser ska hela ventilationsanläggningen brandisoleras i den brandtekniska klass som ska uppfyllas. Vid icke strömmande brandgaser ska kanalerna vid genomföringarna isoleras minst i samma brandtekniska klass som den brandcellsskiljande byggnadsdelen.

I det fall hela kanalen är försedd med brandisolering så fungerar denna då också som både värme- och ljudisolering.

Vid behov av exempelvis ytterligare skikt med värmeisolering och/eller kondensisolering ska brandisoleringen alltid placeras närmast kanalen.

paroc-hvac-fire-blackcoat-net-mat

PAROC DuctProtect - Ett brett sortiment för brandisolering av ventilationskanaler

Mattor och skivor i stenull godkända för brandisolering upp till EI 120 på cirkulära kanaler och upp till EI90 på rektangulära kanaler.

Sortimentet omfattar skivor ytbeklädda med svart folie – BlackCoat och nätmattor med ytbeklädnad av BlackCoat eller komfortytskikt av non-wovenväv. Förutom brandskyddet ger dessutom produkterna samtidigt värme- och ljudisolering. Skivorna kan även efter tejpning av skarvar användas som kondensisolering på rektangulära kanaler. 

Produkterna i Parocs system HVAC Fire för utvändig brandisolering av ventilationskanaler är testade och godkända enligt nu gällande teststandard. Produkterna är klassade som obrännbara enligt Euroclass A1 eller A2-s1,d0

  • Paroc Nätmatta HVAC Fire Blackcoat
  • Paroc Nätmatta HVAC Fire Comfort
  • Paroc skiva HVAC Fire Blackcoat

Isover U Protect 4.0 - Lätta produkter med bra egenskaper som brandisolering

Isovers system för utvändig brandisolering av ventilationskanaler omfattar mattor och skivor med låg vikt, tillverkade i spänstig Ultimate. På ena sidan försedda med trådförstärkt svart aluminiumfolie som ytbeklädnad.

Nätmattorna är godkända för brandisolering upp till EI120 på cirkulära och upp till EI60 på rektangulära kanaler.
Skivorna är godkända för brandisolering upp till EI120 på rektangulära kanaler.

Mattorna och skivorna fungerar samtidigt som värme- och ljudisolering. Skivorna kan efter tejpning av skarvar även användas som kondensisolering på rektangulära installationer.

Produkterna är testade och godkända enligt nu gällande standard och klassade som obrännbara enligt Euroclass A1

Isover_u_protect_roll-Black_Brandisolering

Våra partners inom brandisolering