Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Isopartner höjer din kompetens

Isopartner värdesätter kundernas yrkeskompetens och färdigheter och har som ett mål att ytterligare öka kompetensen bland kunderna. Under många år har vi genom egen och våra partners försorg genomfört kurser och utbildningar bland annat inom isolering med cellgummi, brandisolering och inom passivt brandskydd. 

Tidpunkter för framtida kurstillfällen som erbjuds meddelas fortlöpande.

Teori Kurs

Armacell installationskurser i cellgummimontage

Genom vår leverantör Armacell  kan vi erbjuda kurser i cellgummimontage för isoleringsmontörer. Kursen och utbildningen ingår i Armacells certifieringsprogram och består både av en praktisk och en teoretisk del i totalt fyra nivåer. Kursdeltagarna arbeten kontrolleras och godkänns av kursledare. Efter varje godkänd kurs erhålls ett utbildninggspass med notering om varje genomgången och godkänd utlildning av Armacells installationsexpert.

"Det blir fler och fler krav i ämnet och efterfrågan på kompetensbevis eller certifikat blir allt vanligare"

Kurser i passivt brandskydd

Tillsammans med våra leverantörer på produkter inom passivt brandskydd anordnar vi utbildningar. 

Vid utbildningstillfällena, som består av en teoretisk och en praktisk del går vi bland annat  igenom aktuella regelverk, optimala produktval och applikationsteknik.

Vill du komma i kontakt med vår specialiserade försäljningspersonal?

Stefan Steisjö

Kurser

Är du intresserad av en utbildning? Kontakta oss för mer information.

group1
Intresseområden
group2