Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Tjänster

Beräkningsprogram

Förutom direkt produkt- och leveransrelaterade tjänster så erbjuder vi också kunder och andra, exempelvis fastighetsägare, en enkel väg för att finna beräkningsprogram från våra leverantörer.

Med dessa beräkningsprogram så kan man, om man anger korrekta förutsättningar, enkelt göra beräkningar på exempelvis nödvändiga isoleringstjocklekar, yttemperaturer och energiförluster.

TILL BERÄKNINGSPROGRAMMEN

TIPCHECK

Vi kan också erbjuda företag inom exempelvis processindustrin en TIPCHECK-revison, där man identifierar energi- och kostnadsbesparingar på befintlig anläggning och ger förslag på förbättringar på anläggningarna.

LÄS MER OM TIPCHECK