Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Cellgummi

Cellgummi med slutna celler har ett högt ångmotstånd (µ-värde) och ett lågt värmeledningstal (λ-värde) vid låga temperaturer. Med cellgummits goda egenskaper och elasticitet används den som isolering på kalla installationer, som termisk isolering för frysanläggningar likväl som för komfortkyla.

Cellgummi - En flexibel isolering för kalla installationer och som kondensisolering.

Cellgummi med slutna celler har ett högt ångmotstånd (µ-värde) och ett lågt värmeledningstal (λ-värde) vid låga temperaturer. Tillsammans med flexibiliteten i materialet har cellgummit mycket goda egenskaper som isolering på kalla installationer och även som termisk isolering på frysanläggningar samt för komfortkyla. Produkterna är också lämpliga att använda som kondensisolering på kalla rör och ventilationskanaler.

Cellgummiisoleringen finns som rörslangar tillsammans med rörupphängningar. Cellgummiisolering finns även som plattmaterial till ventiler, flänsar, större rör vilket gör att produkterna användas till hela anläggningen med fullgod funktion. 

Produkterna limmas med en-komponents speciallim. Viktigt är att följa fabrikanternas rekommendationer vid limning. Stora delar av sortimentet av slangar finns med förlimmad längsgående skarv. Även plattmaterial finns med förlimmad baksida.

Vid behov av isolering till anläggningar kallare än -50⁰ C, kontakta oss för skräddarsydda lösningar.

Vid specifika krav, som till exempel lägre rökutveckling, produkter fria från halogener/klorider, UV-beständiga produkter eller cellgummi för höga temperaturer så har Isopartner produkter för dessa ändamål i sitt sortiment.

cellegummi
AF/ArmaFlex

Cellgummiprodukter från Armacell, AF/Armaflex-slangar och plattor

Har ett tillförlitligt system för isolering av kylanläggningar och kondensisolering för system med drifttemperaturer ner till -50⁰C.
Den optimerade kombinationen av låg värmeledningsförmåga och ett högt diffusionsmotstånd mot vattenånga gör att energiförluster och inträngning av vattenånga undviks och minskar. Egenskaperna gör också att problemet med kondens under isolering (CUI) minimeras.

Armacells omfattande cellgummisortimentet som Isopartner lagerför består av slangar och plattor som i ett flertal dimensioner också finns i förklistrat utförande. Systemet blir komplett med en-komponents speciallim och med rörupphängningar AF/ArmaFix.

AF/Armaflex är försett med Microban®, ett antimikrobiellt skydd som ger ett extra skydd mot mögel- och svampangrepp.

Till produkterna

Cellgummiisolering från Kaimann, Kaiflex KKplus 

Cellgummiisolering, Kaiflex Kkplus- slangar och plattor med slutna celler har mycket goda egenskaper för isolering av kalla installationer ner till -50⁰C och som kondensisolering.

Den slutna cellstrukturen gör att materialet ger en permanent ångbroms samt säkerställer att man får tillförlitlig prestanda under hela systemets livslängd. Cellgummiisoleringen limmas med en-komponents speciallim.

Med den låga rökutvecklingen bidrar Kaiflex slangar KKplus s2 på ett tillförlitligt sätt till personlig säkerhet i händelse av brand.

kaiflex_KKplus

Våra partners inom kylisolering