Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Armacell

Som innovatör och en ledande producent av flexibla isoleringsmaterial inom teknisk isolering erbjuder och utvecklar Armacell väl fungerande och säkra isoleringslösningar för kyla, uppvärmning, ljud och brandskydd med hållbara mervärden för sina kunder. Armacells produkter bidrar betydligt till att varje dag minska den globala energianvändningen.

Företaget med sina två huvudverksamheter, Advanced Insulation och Engineered Foams, har mer än 3 000 anställda och 23 produktionsanläggningar i 15 länder.

Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, högpresterande isolering för högteknologiska och lätta applikationer och nästa generations Aerogel-teknik.

Översikt produkter Armacell

ArmaFlex Ultima

Armaflex Ultima – Cellgummi vid krav på låg rökutveckling vid brand

Med Armaflex Ultima har Armacell skapat världens första flexibla tekniska isoleringen av cellgummi med slutna celler i  brandklass BL-s1,d0 och erbjuder därför oöverträffad säkerhet i händelse av brand. I jämförelse med en standardprodukt så ger Armaflex Ultima 10 gånger lägre rökutveckling. Detta gör att Armaflex Ultima är godkänd att användas, på rör upp till isolerad ytterdiameter upp till 300mm,  i utrymningsvägar ellar andra utrymmen och byggnader med höga krav på ytskiktsklass.

Förutom slangar och plattor med godstjocklek från 9mm upp till 32mm så består systemet även av distanshållare i samma material samt en-komponents speciallim.

Till produkterna

AF/Armaflex  - Slangar och plattor

Ett tillförlitligt system för isolering av kylanläggningar och kondensisolering för system med drifttemperaturer ner till -50⁰C.

Den optimerade kombinationen av låg värmeledningsförmåga och högt diffusionsmotstånd mot vattenånga gör att energiförluster  och inträngning av vattenånga undviks och minskar, detta gör också problemet med kondens under isolering (CUI) minimeras.

Det omfattande sortimentet består av slangar och plattor som i ett flertal dimensioner också finns i förklistrat utförande. Systemet blir komplett med en-komponents speciallim och med rörupphängningar AF/ArmaFix.

AF/Armaflex är försett med Microban®, ett antimikrobiellt skydd skydd som ger ett extra skydd mot mögel- och svampangrepp.

Till produkterna

AF/ArmaFlex