Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Armacell anordnar utbildning och certifiering i cellgummimontage på vår filial i Årsta

 Armacell anordnar utbildning och certifiering i cellgummimontage.

ISOPARTNER värdesätter branschens yrkeskompetens och färdigheter och har under många år arrangerat kurser och utbildningar, dels i egen regi och i samarbete med våra partners. ISOPARTNER samlar upp önskemål om utbildning och certifiering  i cellgummimontage från våra kunder och i samråd med Armacell bestäms datum för utbildningarna. ISOPARTNER upplåter lokal och distribuerar ut inbjudan.

Under tre dagar i maj arrangerade vi tillsammans med Armacell utbildning i cellgummimontage på vår filial i Årsta. Vi passade på att göra ett besök en av dagarna.
 

Våra säljare i Stockholm

När vi dyker upp på övervåningen på filialen möts vi av två kollegor, våra säljare Micael Forslund (till vänster i bilden) som har sitt kontor på filialen i Årsta och Peter Bergström som har sitt kontor på vår filial i Solna. Peter och Micael är dom som har haft kontakt med alla intressenter av utbildningen och kontakten med Armacell som resulterat i dessa tre dagars intensivt utbildande. Micael och Peter finns behjälpliga under de här tre dagarna och tar med grupperna på en välförtjänt lunch på det breaket som är i mitten av utbildningen. 

Våra säljare i Stockholm
Full aktivitet

Full aktivitet

Det står tre bord uppställda med deltagare i full aktivitet med tillskärning, limning  och applicering av cellgummi för de olika modulerna och momenten som ingår i utbildning. Det är deltagare som går det första steget “Basic nivå” och deltagare som går “Professional nivå” runt borden. Idag efterfrågas deltagarintyg eller certifikat ute på byggarbetsplatserna för att säkerställa att arbetet med cellgummi blir korrekt gjort. Längre ned i artikeln förklarar vi vad de olika nivåerna innebär.

Kurserna som är kostnadsfria består av två delar, en teoridel och en praktisk del. Teoridelen var redan avklarad när vi anlände på filialen. Varje nivå är en heldagsutbildning. Runt borden står många kända ansikten, så det blir många trevliga samtal under dagen
 

Armacell Basic och Professional training. 

Här uppe möter vi även Monika Kula, Sales Representative Sweden och Jason Jeenes, Application specialist hos Armacell. Jason är den som håller i utbildning och den som godkänner deltagarna för ett deltagarintyg eller ett certifikat. Jason står vid ett av borden och visar och förklarar de olika momenten och applikationerna för en korrekt tillskärning och applicering.

Det är stor koncentration bland deltagarna, man diskuterar internt runt borden och läser i ArmaFlex Användarhandbok innan man sätter kniven i Armaflex Produkterna. Jason går även runt bland deltagarna och svarar på frågor och ger råd.

Armacell Basic och Professional training

Vi fick ett samtal med Monika för att få lite mer kunskap om utbildningen. Hon berättar att Armacell erbjuder “Basic and Professional training”. Som vi nämnde tidigare är utbildningen kostnadsfri och varje nivå är en heldagskurs med både teori och praktik.

Går man steg 1, Basic nivå får varje deltagare ett deltagarintyg
Går man steg 2, Professional nivå erhåller varje deltagare efter godkännande ett certifikat efter ett speciellt examensprov.

Monika berättar också att om ett företag har minst 20% av personalen med Certifikat (behörighet), och använder Armacell ́s systemlösning (cellgummiisolering och tillhörande distansskålar) har möjlighet att ansöka om upp till 10 år funktionsgaranti (dvs. produktgarantin på 2 år + ytterligare 8 års garanti) med en skadeförsäkring upp till 10 miljoner kronor för sina projekt. Till höger ser ni en bild på ett certifikat.

certifikat professionell utbildning Armalfex

Avslutande ord

Avslutande ord

Kunskap är viktigt! Nedan kan ni se några fördelar efter genomgången utbildning.

Kvalitetssäkring: Certifikatet visar att du har genomgått en utbildning och har de nödvändiga kunskaperna för att korrekt installera cellgummiisolering. Detta bidrar till att säkerställa hög kvalitet på installationen.

Effektivitet: Genom att vara certifierad kan du arbeta mer effektivt och minska risken för felaktiga installationer. Detta sparar tid och minskar kostnaderna för ominstallation.

Säkerhet: Rätt installation av cellgummiisolering är avgörande för att undvika kondens, korrosion och energiförluster. Certifikatet visar att du har den nödvändiga kompetensen för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
 

Alla i vår bransch vet vilka problem som kan uppstå vid otillräcklig isolering vid kalla installationer. Onödiga  energiförluster, kondensbildning på rör och ytor som kan skada material och egendom och minska effektiviteten på anläggningen. Med otillräcklig isolering kan frost bildas på kalla ytor, vilket kan påverka systemets prestanda.

Otillräcklig isolering kan utsätta rör och utrustning för fukt, vilket ökar risken för korrosion. Det är viktigt att se till att kylisoleringen är korrekt installerad för att undvika dessa problem.

Som avslutning vill vi nämna att som med all isolering och även vid kylisolering, är noggrant arbete, rätt verktyg och utrustning samt högkvalitativa isoleringsmaterial viktiga förutsättningar för ett lyckat slutresultat.

Produktkatalog

Vi säger tack till alla inblandade för ett trevligt besök.

Läs gärna våra övriga artiklar!
 

Produktkatalog Armacell 2024