Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Back to basics: Varför behöver vi kylisolering?

Vi ber om ursäkt på förhand för de kalla skämten, men den här gången verkar de höra till ämnet. Kylisolering är nästa ämne i vår Back to basics-serie.

Denna artikel är författad av vårt systerföretag Kespet i samarbete med Armacell.
Läs originalartikeln från Kespet!

Kylisolering håller kylan kall

Det som kylts ner en gång ska inte värmas upp igen – det gäller både gamla affärer och isolering. När kylan kan hållas kall med hjälp av isolering behövs inte så mycket energi för att hålla den kalla temperaturen.

Alla vet att man inte ska ha frysdörren öppen, elen går till spillo och frysens prestanda blir lidande. Detsamma gäller för dåligt isolerade rör och kanaler inom industrin, men i mycket större skala.

Kylisolering har två viktiga mål:

 1. Att isolera så att så lite värme som möjligt överförs från omgivande luft till föremålet som ska isoleras. När värmeisolering förhindrar värmeflödet från objektet som ska isoleras till omgivningen, är principen för Kylisolering precis den motsatta. Det begränsar värmeflödet från omgivningen till objektet som ska isoleras, så att värmeflödet inte höjer temperaturen på innehållet.
   
 2. För att skydda ytan från fukt. Kalla installationer brottas vanligtvis med problem som orsakas av fukt. När varm luft möter en kall yta minskar luftens förmåga att absorbera fukt och gör att fukt samlas på den kalla ytan.

Vid Kylisolering, är fukt fienden

Behovet av att hantera fukt ställer krav på isoleringsmaterial. Cellerna i isoleringsmaterialet som används för ett kallt föremål bör huvudsakligen vara slutna celler och helst ett högt diffusionsmotstånd, så att luftfuktighet inte kan tränga in i den. Diffusion hänvisar till ett fenomen där luftfuktigheten tenderar att utjämnas mellan olika fuktighetsnivåer.

För ett material med öppna celler måste dessutom isoleringen skyddas mot diffusion med en ångspärr som behöver vara intakt och som uppfyller minimikraven för inträngning av vattenånga. Till exempel kan luktfri bitumen och bitumenfilt eller bitumenmatta, metallfolie eller plastplåt  användas som ångspärr. Alla skarvar på dessa material måste vara lika täta som själva materialet för att ångspärren ska göra sitt jobb.

Ångspärren monteras alltid på den varma sidan av isoleringsskiktet, dvs på den yttre ytan. Detta förhindrar att vattenånga absorberas i isoleringen. Däremot behöver isolering med slutna celler som Armacells ArmaFlex ingen ångspärr. I detta fall byggs ångdiffusionsmotståndet upp genom hela materialet.

Vid dimensionering av kylisoleringen är det nödvändigt att definiera daggpunkten för att förhindra kondens av fukt på isoleringens yta. Daggpunkten kan beräknas utifrån lufttemperaturen och luftens relativa fuktighet, vilket resulterar i den temperatur vid vilken fukt börjar kondensera på objektets yta. Om daggpunkten till exempel är 8℃ måste isoleringen göras så att dess yttemperatur är mer än 8 ℃. 

Coolt tips: Armacell erbjuder ett användarvänligt online verktyg för beräkningar av teknisk isolering. 
Prova här! Beräkningsprogram.

Varför använder vi Kylisolering?

Kylisolering kan delas in i tre grupper baserat på deras huvudsakliga syfte:

 • Med kondensisolering strävar man efter att hålla isoleringens yttemperatur högre än daggpunkten och därmed förhindra att fukt kondenserar på isoleringens yta.
   
 • Vid processteknisk Kylisolering är målet att hålla temperaturen på innehållet i föremålet som ska isoleras inom de gränser som processen kräver.
   
 • Ekonomisk Kylisolering syftar till kostnadseffektivitet genom att minska kylförluster och optimera isoleringskostnaderna. 

Viktigt att komma ihåg när du installerar kylisolering

Som med all isolering är även vid Kylisolering, noggrant arbete, rätt verktyg och utrustning samt högkvalitativa isoleringsmaterial viktiga förutsättningar för ett lyckat slutresultat.

Det är viktigt att vara särskild uppmärksam vid genomföringar och skarvar, så att de blir riktigt tätt. Varje lager av isolering måste installeras separat och alla skarvar försluts genom att limmas ihop.

Särskild noggrannhet krävs också med stödkonstruktioner, konsoler, ventiler, pumpar och vid sammanfogning för att undvika bildandet av köldbryggor genom extra skarvar.

Rörledningen eller tanken som ska isoleras måste skyddas mot korrosion innan isoleringen installeras. Det finns en hög risk för korrosion, särskilt på ytor med en driftstemperatur på -10 ℃ eller högre, och på rör som inte är i kontinuerlig användning. Å andra sidan är det mer sannolikt att en rörledning vars temperatur ligger betydligt under fryspunkten slipper korrosion.

Nu ska vi värma upp – men inte de där gamla affärerna. Vi ses i nästa del av artikelserien!

Denna artikel publicerades ursprungligen av vårt finska systerbolag, Kespet Oy, i samarbete med Armacell och har översatts till svenska. 

Originaltitel: Back to basics: Why do we need cold insulation? - Kespet Oy

Läs även andra delar av denna artikelserie: Back to basics