Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Isolering rör

Att Isolera rör är ett effektivt sätt att minimera temperaturförluster, det innebär stora energibesparingar och minskad klimatpåverkan då temperaturtappen i anläggningarna minimeras oavsett om det är vatten, luft eller annat medie i anläggningen. Det är också effektivt att isolera rör för att få ned ljudnivån i rören. Isopartner erbjuder ett brett sortiment med väldokumenterade produkter från kända tillverkar för isolering av rör tillverkad av mineralull (sten- eller glasull) ofta försedda med ett tunt ytskikt av aluminiumfolie eller nonwovenväv eller så är de tillverkade av cellgummi med slutna celler. Isopartner erbjuder även lösningar och produkter för isolering av rör, såväl varma som kalla installationer inom anläggningar för exempelvis petrokemi-/process- och kraftindustrin.

Rörskålar tillverkad av mineralull – Är lättmonterad rörsisolering för isolering av rör

Rörskålar tillverkad av mineralull används i första hand för isolering av kall- och varmvattenledningar. Går även att använda för kondensisolering samt ångledningar. Tack vare fibrernas riktning ”runt” röret så blir isoleringsförmågan hög. 

Alla våra rörskålar för VS-installationer, oavsett fabrikat, är försedda med en glasfiberarmerad aluminiumfolie och med tejpremsa för längsgående förslutning. Vid isolering av kalla rör och kondensisolering är det nödvändigt att även övriga skarvar tejpas med godkänd aluminiumtejptejp.
Mineralullskålarna är tillsammans med den fabriksmonterade aluminiumfolien klassade som obrännbara, och därför kan rörskålarna med fördel användas i miljöer där särskilda krav på ytskikt föreligger, exempelvis i utrymningsvägar.
 

Termisk isolering 1
cellegummi

Rörisolering av Cellgummi - En flexibel isolering för kalla installationer

Cellgummiisolering med slutna celler har ett högt ångmotstånd (µ-värde) och ett lågt värmeledningstal (λ-värde) vid låga temperaturer. Tillsammans med flexibiliteten i materialet har isoleringen mycket goda egenskaper som isolering på kalla installationer, som termisk isolering för frysanläggningar samt som isolering för komfortkyla. Produkternas egenskaper gör den också lämpliga att använda som kondensisolering på kalla rör och ventilationskanaler. Cellgummiisoleringen finns som rörslangar tillsammans med rörupphängningar och plattmaterial till ventiler, flänsar, större rör osv så kan cellgummiprodukterna användas till hela anläggningen med fullgod funktion. Stora delar av sortimentet av slangar finns med förlimmad längsgående skarv. Finns behov av isolering för anläggningar kallare än -50⁰ C, kontakta oss för skräddarsydda lösningar.

Finns specifika krav, som till exempel krav på lägre rökutveckling, produkter fria från halogener/klorider, 
UV-beständiga produkter eller cellgummi för höga temperaturer så har Isopartner produkter för dessa ändamål i sitt sortiment.

Isopartner – din leverantör och partner av lösningar för bullerbegränsning av rör och kanaler

Buller är en av de vanligaste orsakerna till störningar i boende- och arbetsmiljöer. En stor del av det som upplevs som buller kommer från rörinstallationer.  Genom att reducera bullret så skapar man en betydligt bättre miljö att vistas i. 

Om man kan sänka ljudnivån med 10 dB(A) så uppfattas detta som en halvering av ljudnivån för det mänskliga örat.
Isopartners har effektiva lösningar för isolering av rör mot buller och är i de flesta fall enkla att montera i efterhand då produkterna monteras utanpå rören, dock bör man, för att minimera risken att ljud leds ut i tak-/väggkonstruktionen, om det är möjligt se till att rörupphängningar monterade utanpå isoleringen eller med Vibrationsdämpande klammer.
I Isopartners sortiment finns Rörskål i 25mm tjock glasull med ett yttre lager av EPDM-gummi, ytbeklädd med aluminiumfolie.
Förutom att reducera ljud med upp till ca 20 dB(A) så har Sonotube G även bra värden som termisk isolering och fungerar tack vare aluminiumfolien även som kondensisolering på kalla rör.

Till produkter

Sonotube G lättmonterad ljuddämpande rörskål
rulle produkter

ArmaComfort – En tunn ljudisolering på rulle med hög prestanda för isolering av rör.

Lättmonterad ljudisolering från Armacell särskilt utvecklad för att reducera buller på bland annat avloppsrör och rör från takdränering. Varianten med en ytbeklädnad av armerad aluminiumfolie, ArmaComfort AB ALU plus uppnår brandklass B-s1,d0 och fungerar dessutom som kondensisolering. ArmaComfort levereras i rulle om två meter vilket gör att den kan användas till olika rördimensioner.

Foamglas- Isolering för installationer med extremkyla.

En rörledning med flytande gas som utsätts för fukten utanför röret får det kritiska konsekvenser. Med en temperatur ner till -190 grader C bildas snabbt mycket is. Med sitt extrema temperaturområde, från -265 till +430 grader C, är Foamglas mycket väl anpassat för att isolera rörledningar i LNG-anläggningar.
Foamglas används ofta i kombination med till exempel Multifolie, cellgummi och Fyrewrap för att förhindra köldbryggor. Foamglas används även som frostskydd i väderutsatta miljöer. 
I offshoreinstallationer är brandvattenledningar en kritisk komponent där man är i behov att förhindra att iskristaller bildas i vattnet. Foamglas vattentäta och isolerande egenskaper gör det särskilt lämpligt för sådana ändamål. 
Foamglas är certifierad för ISO-klass 1,2,4, 5, 6, 7, 8.

Foamglas Terostat Spacer genomskärning

Våra partners inom Isolering av rör