Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Viktig information till våra kunder

Vi har fått en ny avisering från Isover gällande energikostnadstillägg på mineralull.
Detta är kostnadsökningar som vi tvingas föra vidare i linje med vår leverantörs höjning.
Ökningen kommer att träda i kraft 1 februari 2022 och är således en ytterligare höjning
som baseras på det pris som gäller från 1 januari 2022.

Se bifogat aviseringsbrev.

Tveka inte att kontakta våra lokala säljare för mer information.