Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Protecta

Produkterna i Protecta-sortimentet tillverkas av Polyseam, vilka sedan 1993 tillverkat lim, spackel, tätningsmassor och brandtätningsprodukter.

Protecta erbjuder ett omfattande sortiment av brandskivor, tätningssystem för genomföringar och ytskyddsprodukter som är utformade för att uppfylla de hårdaste kraven inom dagens bygg- och konstruktionsbransch. Hela sortimentet är testat och godkäng enligt senaste standard och produkterna är CE-märkta för sina egenskaper med tillhörande ETA certifikat;

Erfarenheterna från långvarig tillverkning tillsammans med dedikerade forsknings- och utvecklingsinvesteringar har lett till att produkterna placerar sig högt på top-10 rankingen över använda brandtätningsprodukter. Företaget exporterar och säljer sina produkter till mer än 45 länder samt har egna försäljningskontor i Storbritannien, Norge och Sverige.

Protecta brandfogmassa – FR akryl

Protecta FR Akryl används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassade väggar, golv och bjälklag samt runt tekniska genomföringar.

Protecta FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk. Om fogen utsätts för brand kommer den att expandera och effektivt förhindra genombränning i upp till fyra timmar.

Klassificerad att användas för kablar, stål-/kopparrör, alupexrör samt ett flertal kompositrör i  konstruktioner som t ex gipsväggar, mur- och betongväggar och bjälklag av komposit eller betong.

Se produktens tekniska datablad samt montageanvisning.

Till produkten

Protecta_FR_Acrylic

Protecta FR Grafit

Protecta FR Grafit är designad för att täta svåra genomföringar som exempelvis stora plaströr och därigenom förhindra spridning av brand, gas och rök genom tekniska genomföringar i brandklassade väggar och bjälklag.

Protecta FR Grafit expanderar när temperaturen överstiger 150°C, och låser automatiskt igen öppningen i takt med att genomföringen bränner bort.

Protecta FR Grafit har dessutom mycket goda akustiska egenskaper.

Se produktens tekniska datablad samt montageanvisning.

Till produkten

Protecta_FR_Collar

Protecta FR Rörmanschett

FR Rörmanschett är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandklassade väggar och golv när dessa bryts av genomgående tekniska genomföringar. FR Rörmanschett kan användas i trä-, gips-, mur- eller betongväggar och i bjälklag.

Varje rörmanschett består av ett vitt lackerat stålhölje som delas i två halvor för att monteras runt genomföringen genom att halvorna enkelt hakas i varandra. Stålhöljet omsluter ett grafitbaserat reaktivt material som vid hetta expanderar och sluter öppningen mellan genomföringen och omslutande rörmanschett.
 

Till produkten