Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Varför ökar priserna på teknisk isolering?

Priset på byggmaterial har ökat mycket de senaste åren, men teknisk isolering har hittills inte följt
den utveckling man sett på bland annat virke. Nu påverkar prisökningen även vår bransch. VD för
Isopartner, Arne Schultz, ger en förklaring till de bakomliggande orsakerna till prisökningen.
Ingen bransch är opåverkad av den krävande internationella situation vi just nu befinner oss i. Flera
faktorer samverkar i vad många beskriver som en ”perfekt storm” som sveper in på internationell
ekonomi och handel, säger Arne och listar de viktigaste orsakerna som påverkar priset på teknisk
isolering.

● Ökade råvarukostnader
● Ökade energikostnader
● Ökade transportkostnader
● Minskad produktionskapacitet
● Ökad efterfrågan

Ökade råvarukostnader

Vissa råvaror som används vid tillverkning av teknisk isolering har ökat i pris, dels på grund av minskad tillgänglighet, dels på grund av ökade kostnader för utvinning. En bra bild av denna utveckling är prisindex för aluminium som ökade från 166 till 227 från januari till juni i år. För vårt produktsortiment innebär det att alla mineralullsprodukter som är belagda med aluminiumfolie kommer att stiga i pris.

Ett annat exempel är hur Rysslands bombning av ett av Europas största stålverk i Mariupol har minskat utbudet av stål och därmed orsakat en kraftig prisuppgång.

Kostsam energi

Vi vet alla hur höga elpriser påverkar vår privatekonomi. Flera faktorer spelar in här, särskilt kriget i Ukraina, då Ryssland har stängt stora delar av sin gasexport till Europa, och både el och gas har nått prisrekord. Teknisk isolering produceras oftast genom energikrävande processer och är därmed extra känslig för den höga prisnivån på energi. De ökade produktionskostnaderna måste producenterna ta ut i högre produktpriser.

Höga transportkostnader

Bensin och diesel har, liksom energipriserna, nått rekordhöga nivåer över hela världen. I juni 2021 var snittpriset för en liter diesel 16,27 SEK. I juni 2022 var den 27,36 SEK, visar siffror från Ekonomifakta. Både lokala och globala transportörer får stora ökade kostnader som de måste föra över på sina kunder. Detta ökar fraktkostnaderna för alla produkter och detta resulterar i ökade priser för slutprodukten.
Bränsle är inte det enda som påverkar kostnaderna i denna sektor. Vi har upplevt brist på chaufförer, brist på containrar, brist på pallar, och även världens största containerhamn i Shanghai har stängts på grund av pandemin. Allt detta har en negativ inverkan på kostnadsbilden och därmed priserna på slutprodukterna.

 

Arne

Obalans på marknaden

Arne kan rapportera om stor efterfrågan och aktivitet på marknaden efter pandemin och många aktörer sitter på orealiserade eller uppskjutna projekt som de nu vill få i gång så snart som möjligt. Samtidigt har pandemin lett till en rörelse i arbetskraften där arbetare har flyttat från branscher som drabbats hårt till branscher som kan erbjuda jobb. 

I många branscher kämpar man för att bemanna upp till full produktion igen och har därmed en minskad produktionskapaciteten. När efterfrågan är större än utbudet stiger priserna. Dessutom blir det därför en större kamp om arbetskraften och då får man betala mer för det, förklarar Arne.

I vår bransch har vi hittills sluppit de högsta prishöjningarna som man sett i på bland annat virke, men Arne menar att den tiden är över. – Det är oundvikligt att några kraftiga prishöjningar på teknisk isolering sker på kort sikt. Vi hoppas att kapacitetsutmaningarna i produktionen så småningom kan lösas, men det är energi- och transportkostnaderna som är det största problemet. Tills dessa återgår till normala nivåer får vi räkna med att priserna på teknisk isolering förblir höga, avslutar Arne Schultz, vd på Isopartner.