Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Säkerställer prestandan i ny innovativ energiteknik

Beläget i Stockholm, Sverige, utvecklar Phoenix Bio Power en ny skalbar och kostnadseffektiv teknik som kan fördubbla den elektriska effektiviteten från biomassa. SiteConcept AB har levererat och monterat en stor del av pilotanläggningen som exempelvis rökgasreningen i form av keramiskt hetgasfilter, alla processrör och vissa el-komponenter. SiteConcept har även utfört el-installationen och deltagit i avprovning av anläggningen. Isoleringen är en viktig faktor för att göra detta ambitiösa projekt till en framgång. Den optimala isoleringslösningen identifierades med hjälp av PAROC Calculus, och Isopartner levererade Isolering från Paroc till detta projekt.

Vinsch_i_industrilokal

Vad var isoleringsuppgiften?

I riggen som Phoenix Bio Power lät bygga och som planerades att driftsättas i maj 2022 ska tester genomföras på förgasning integrerat med ultravåt förbränning. Eftersom den producerade syngasen (syntesgas är en blandning av kolmonoxid, metan, koldioxid och väte vilken annars framställs industriellt, särskilt från kol, som används som råvara vid tillverkning av syntetiska kemikalier) innehåller tjära i gasform var det viktigt att hålla en hög gastemperatur genom hela systemet för att undvika kalla delar och kondensering av tjära som kan vara mycket klibbig och kladdig. Av denna anledning krävdes mycket effektiv isolering för att hantera temperaturskillnaden mellan gasströmmen (400 – 900° C) och den omgivande luften.

Förutom syngasströmmen innefattar processen även insprutning av mättad (200–300° C) och överhettad (500–550° C) ånga. Denna ånga produceras i en panna och överhettare. Överhettare används i pannor för att öka temperaturen på ångan och därigenom minska vattendroppar i ångan. Alla rör är utrustade med elektriska värmare för att hålla medietemperaturen.

Eftersom detta är en pilotanläggning var isoleringen tvungen att vara så kostnadseffektiv som möjligt men ändå uppfylla högsta krav på personlig säkerhet och en fint yttre. Det var anledningen till att en aluminiumbeklädnad valdes.

”På Phoenix BioPower utvecklar vi en banbrytande teknologi som förväntas ha en stor inverkan på de europeiska energisystemen samt ge en globalt mätbar positiv inverkan på klimatet. Att utveckla detta nerskalade experiment kräver stor uppmärksamhet på skalningseffekter och temperaturkontroll är en mycket viktig faktor. Därför var rätt isolering väldigt viktig för vårt resultat”, säger Henrik Båge, VD Phoenix Biopower.

Projektet stöddes av SiteConcept AB från Norrtälje Sverige, ett konsult- och tillverkningsföretag av allt inom en klimatsmart energisektor. SiteConcept AB, som generalleverantör av Tenmats keramiska filter i Skandinavien, levererade rökgasreningen och hjälpte bland annat till med att välja rätt isolering och med motsvarande beräkningar.

”SiteConcept AB är stolta över att vara delaktiga i Phoenix BioPower´s innovativa och viktiga projekt för en hållbar framtid. Som SiteConcept´s underleverantör har Paroc bidragit med en viktig del för att genomföra denna pilotanläggning på KTH, Stockholm Sverige”, säger Peter Blomdahl, VD SiteConcept AB.

Särskilda utmaningar

Temperaturen var givetvis den största utmaningen och av denna anledning användes keramisk fibermatta (Superwool) som första lager på rören. Därefter isolering med Paroc Pro Section 140 och 100, rörskål och böj. Även Paroc Pro Wired Mat 100 har använts i projektet. Man valde stenull på grund av de höga temperaturerna och hållbara produktegenskaperna.

3D-designen av isoleringen i kombination med rätt uppskattning av isoleringens tjocklek visade sig vara ytterligare en utmaning men detta hanterades med hjälp av PAROC Calculus. Som SiteConcepts underleverantörer har Håkan Glöckner på Paroc varit en viktig och stor hjälp med beräkningar och materialval.

Micael ForslundIsopartner AB samarbetade med Håkan Glöckner på Paroc i projektet och hanterade leveranser och logistik. 

Som isoleringsentreprenör valdes Knivsta VVS-Isolering AB. Anders Nyström känner Peter Blomdahl på SiteConcept sedan tidigare och med sin breda kompentens har Knivsta Isolering isolerat andra projekt åt Peter. Förutom arbetet med monteringen av isoleringen på plats syddes många madrasser till projektet.