Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Projekt Katarinahuset vid slussen ett projekt i historisk miljö

Lite historia om ett hus i förvandling

Dom äldsta delarna av huset ritades av arkitekten Gustav Wickman och hyste kontor åt kooperationen. Den anrika restauranten Gondolen med den lika anrika Katarinahissen sitter ihop med byggnaden. Byggnaden är belägen på norra Södermalm vid Slussen som har en historia som går tillbaka till medeltiden. Slussen har varit en viktig knutpunkt mellan färdvägen söderifrån och vattenvägen som förbinder Mälaren och Östersjön.  Namnet slussen började att användas officiellt först efter ombyggnad 1936.

På 1990-talet började Slussens framtid att diskuteras och 2007 utlystes en arkitekttävling. 2009 utsåg man ett av förslagen till vinnare och 2013 vann detaljplan för Nya Slussen laga kraft. Sedan 2016 pågår ombyggnad ”Projekt Slussen” av området och beräknas bli klart omkring 2025.

Katarinahuset med anrika restaurang Gondolen och Katarinahissen

Katarinahuset med anrika restaurang Gondolen och Katarinahissen

Restaurang Gondolen, Guldbron och Gamla stan i bakgrunden

Restaurang Gondolen, Guldbron och Gamla stan i bakgrunde

Projektet Katarinahuset

Katarinahuset är ett stort projekt men en liten del av detta stora Slussen projekt. Byggnaden ägs av Atrium Ljungberg och kommer efter ombyggnaden bestå av moderna kontor och man planerar även för hotell och flera restauranger. Projekt Katarinahuset Bashus Installation är den 1: a delen och består av ca. 15 – 20 000 meter rör.  Calle Hansson har rörentreprenaden och allt skall isoleras med både rörskål och cellgummi. Adero har ventilations entreprenaden på detta projekt, det innebär att ca. 20 000 kvm nät och lamellmatta kommer att monteras under projektets gång. Projektet beräknas vara klart våren -23.

Monterad rörskål och cellgummi

Monterad rörskål och cellgummi

Monterad nät och lamellmatta

Monterad nät och lamellmatta

Plats för materialhantering

Logistiken en utmaning

Detta stora projekt landande på Isolmann AB som tidigare arbetat tillsammans åt Atrium Ljungberg på projektet ”Life City”. Richard Grufman på Isolmann berättar att detta är det största projekt dom har haft och det ställde stora krav på dialog och att logistiken fungerade. Det var föreskrivet Paroc och Isopartner fick förmånen att leverera till projektet. 

Richard berättar, jag har god relation med både Peter Östlund på Paroc och med Micael Forslund och övrig personal på Isopartner så det var bara ett samtal bort för att få lite tips och råd. 

Det ställdes stora krav på logistiken säger Richard, det gällde att planera leverans av material för att förse 10–12 installatörers behov för en veckas arbete samt hitta utrymme på arbetsplatsen att ställa ibland mycket skrymmande material. Allt skulle levereras på pall, det var rörskål i dimensioner med dia.15 till 168, lamell 100 etc. Det är tur att man har god kontakt med Mats Forsberg och Niclas Johansson på filialen i Årsta när det gäller beställningar och leveranser, alla inblandade på filialen skall ha en eloge hur bra det fungerat säger Richard och tillägger det är fördelen med att man känner alla inblandade. 

Nyckelord, Framförhållning

Nyckelordet är framförhållning i allt från beställning av material till dag och tid för leverans. Jag har två ledande montörer Pontus Klockar och Mikael Karlsson som tillsammans med arbetsledaren Joakim Pettersson har haft koll på bygget och har fört dialogen med filialen i Årsta. Marko Saastamoinen på Isolmann kommer ha ett större ansvar och driva ventilationsisoleringen under resten av projekttiden.

Framförhållning är en utmaning rent generellt i dag ute på byggena, allt från Pandemi, uppskjutna byggstarter och leveransförseningar påverkar framförhållningen och då är det skönt att man har goda relationer både med kund, grossist och tillverkare så man kan ha en öppen dialog, och då brukar det mesta lösa sig säger Richard.

Personer involverade i projektet