Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Om marknaden går ner finns alltid ROT-arbeten.Vi pratar ROT med Johan Brandt på Sollentuna Isolering AB

Om marknaden går ner finns alltid ROT-arbeten

Konjunkturer kommer och går. I den dynamiska världen av ekonomi är det viktigt att betrakta låg- och högkonjunkturer som en naturlig del av ekonomins ständiga flöde. Det hjälper oss att bibehålla en sund syn på både framgångar och utmaningar. Det ger oss insikten att varje fas har sin egen unika roll att spela och att varje period av nedgång öppnar dörren för en ännu starkare återhämtning.
Som Johan Brandt på Sollentuna Isolering AB sa “ när marknaden går ner finns alltid ROT-arbeten”

Vi på ISOPARTNER åkte ut och träffade Johan för en intervju. Men först lite fakta om ROT.

Vad är ROT?

Vad är ROT?

ROT-programmet är ett stimulansprogram för byggbranschen i Sverige. ROT är en akronym för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad, och en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter. Det har funnits sedan 1993.

Före införandet av ROT-programmet 1993 i Sverige, fanns det olika metoder och politiska åtgärder som användes för att stimulera byggbranschen. 

Som exempel fanns det:

Subventioner och bidrag: Regeringen kunde erbjuda direkta subventioner eller ekonomiska bidrag till byggprojekt för att sänka kostnaderna och därmed göra det mer lönsamt för privatpersoner och företag att genomföra renoveringar eller byggnadsprojekt.

Lån och finansiellt stöd: Att erbjuda fördelaktiga lån eller andra former av finansiellt stöd var en metod för att underlätta finansieringen av byggprojekt. Detta skulle sänka trösklarna för de som övervägde renoveringar eller byggnadsarbete.

Skatteincitament: Även innan ROT-avdraget infördes, användes skatteincitament som ett sätt att främja byggsektorn. Det kunde inkludera skatteavdrag för specifika typer av investeringar eller arbetskostnader.

Offentliga Byggprojekt: Genom att investera i stora offentliga byggprojekt, som infrastruktur, skolor eller sjukhus, kunde regeringen öka efterfrågan på byggtjänster och därigenom stimulera hela byggsektorn.

Regeländringar och förenklingar: Enklare regelverk och byråkratiska processer kunde implementeras för att göra det smidigare att genomföra byggprojekt. Detta skulle kunna locka fler investerare och fastighetsägare att initiera byggaktiviteter.

Dessa åtgärder var ofta en del av en bredare ekonomisk politik för att främja tillväxt och sysselsättning. I många fall kombinerades flera av dessa strategier för att skapa en sammanhängande och omfattande stimulans för byggbranschen.

ROT-arbeten ger möjligheter att förbättra energieffektiviteten

ROT-arbeten ger möjlighet till renoveringar och förbättringar av fastigheter och våra bostäder.
För vår del i vår bransch är det arbeten med miljö-och energieffektivitet i fokus som skapar arbeten. ROT-arbeten ger möjligheter att förbättra energieffektiviteten i fastigheter och i våra bostäder, vilket är en viktig aspekt med tanke på hållbarhet och miljöpåverkan. Det stödjer också regeringens mål för en grön omställning.

Om marknaden går ner finns alltid ROT-arbeten
Johan Brandt Sollentuna Isolering_AB

Johan Brandt Sollentuna Isolering AB

Vi åkte ut till Sollentuna Isolering och Universalisolerings nya loka i Länna för att träffa Johan Brandt. 

Just den här dagen för vårt besök snöar det ymnigt, tillsammans med hårda vindar så köar det snabbt ihop sig ute på våra mycket hala vägar. Väl på plats över en kopp kaffe ställer vi lite frågor till Johan.

Det är alltid kul att få lite historik, så självklart fick Johan berätta lite om Sollentuna Isolering. Han berättar att företaget startades 1984 av hans pappa Kaare Brandt tillsammans med två killar som var utbildade “byggare” på STI. Dessa båda herrar bodde i Sollentuna/Edsberg. Själv bodde Kaare i Enskede. Det ger förklaringen till namnet Sollentuna Isolering. Kaare tog över företaget efter 1½ år.

Kaare har även varit ordförande i IF -Isoleringsfirmornas förening.

För 20 år sedan gick SISAB ihop med Universalisolering som startade i mitten av 70-talet. Idag har SISAB 16 personer anställda och Universal 36 personer anställda. 

Inriktningen är rör och ventilationsisolering, injustering samt drift och underhållsinstruktioner.

På frågan vem Johan är så berättar han att han är utbildad rörmontör. Förutom familjen så har sport en stor plats i hans liv och han är Hammarbyare sedan födseln. Han spelar elbas och har spelat i ett punkband tidigare i sin ungdom och tillägger skrattande “ det är lätt att vara punkare men svårt att vara punkare i den roll jag har idag.” Som lite kuriosa berättar Johan att hans farfar startade en boxningsklubb på 30-talet. Klubben gick ihop med Hammarby boxningsklubb 1969. Klubben ligger på Kocksgatan och har legat på samma ställe sedan starten på 30-talet.

ROT-arbeten

Johan berättar att ROT-jobben går i vågor. Man renoverar och uppgraderar i befintliga fastigheter. I regel byter man ut rören för varmt och kallt. När det gäller rör för värme så blir de oftas kvar men ibland måste rören asbestsaneras. Arbetet sker oftast i befintliga utrymmen så det kan vara mycket trångt att få plats med isoleringen.

Det blir ibland till att krypa upp på vindarna eller ner i krypgrunder för att isolera rören. ROT- arbeten är ett pass jobb, säger Johan. Boende bor oftast kvar, det gäller att ha en bra dialog med alla inblandade, boende, beställare och våra egna installatörer.

Johan tycker att ROT-arbeten är en bra balans med de löpande projekten. Det är oftast snabba jobb, man blir ett sammansvetsat gäng där alla känner alla och ställer upp för varandra så att arbetet löper på så bra som det bara går.

Vi avslutar detta trevliga möte med Johans ord  “ när marknaden går ner finns alltid ROT-arbeten”

ROT-arbeten