Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

En revidering av Branschstandard Teknisk Isolering (BTI) har påbörjats

Branschstandarden har varit publik i snart tre år och det är dags för en översyn Fokus kommer att riktas mot standardens appendix. IF - Isoleringsfirmornas Förening hoppas att branschen inkommer med synpunkter på det nya förslaget när den kommer ut på remiss i närtid.

Branschen digitaliseras – BIM och BIP underlättar

BIP-koder är ett system med beteckningar och egenskaps beskrivningar för olika objekt i byggnader.

Dessa koder används nu även i kombination med BTI.

BIP-koden specificerar exempelvis vilken typ av isolering som används på ett rör. Det blir enkelt för alla inblandade med enhetliga beteckningar. Både för entreprenörer att förstå oavsett vem som har projekterat, och för de som ska förvalta fastigheten i ett senare skede.

BIP har redan blivit ett populärt verktyg i branschen. Koderna finns fritt tillgängliga på bipkoder.se, det finns även i en broschyr från IF för BTI.
 
BIM har gett ett nytt sätt att arbeta. All information är lättillgänglig i modellen, du kan gå in via telefonen, titta och läsa, ta fram mängdlistor etc. Tidigare har det bara stått i beskrivningen vad som ska användas, vilket ökade risken för att missa. Nu står det direkt i modellen.

IF- Isoleringsfirmornas Förening önskar feedback på det nya förslaget som snart kommer ut på remiss. Skicka dina synpunkter till johan.sjolund@in.se

Ladda ner Lathund Branschstandard Teknisk Isolering och Branschstandard Teknisk Isolering-BIP/AMA här: 


Lathund Branschstandard Teknisk Isolering            Branschstandard Teknisk Isolering-BIP/AMA

Lathund Branschstandard Teknisk Isolering    Branschstandard Teknisk Isolering-BIP/AMA