Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Brandisolering av stålkonstruktioner

Med hjälp av Parocs beräkningsverktyg för Brandisolering av stålkonstruktioner kan du enkelt avgöra vilken tjocklek på isolering som krävs i dittbrandskydd av stål projekt. Verktyget har utformats för att räkna ut tjockleken på PAROC FPS 17.

Projekteringsanvisning för brandisolering av stålkonstruktioner

Olika bärande material har olika brandmotståndstider. Dessa material testas vanligtvis med hjälp av en standardbrandkurva som visar utvecklingen av en verklig brand. Temperaturen i en standardbrand stiger ganska snabbt och ökar sedan på obestämd tid. Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med den brandskyddande stenullsskivan PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar. 

Webinariet om brandisolering av stålkonstruktioner

Tillsammans med beräkningsverktyget finns ett webinarie som handlar om just brandisolering av stålkonstruktioner. Webinariet finns här: https://youtu.be/SxrzKfkNpxU