Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Är du störd av buller i hotellrummet, i ditt eget hem eller på kontoret? Det kan vara så att avloppsrör eller takavlopp inte är ordentligt ljudisolerade. En ljudisolerad byggnad kan vara nyckeln till en enklare och mer harmonisk vardag.

ArmaComfort® AB Alu kombinerar utmärkta akustiska egenskaper och bra skydd mot brand, B-s1,d0, för ökad personsäkerhet.

En av de vanligaste källorna till störningar i bostads- och arbetsmiljöer är buller. Ljud från avloppsrör och interna regnvattensrör upplevs som speciellt irriterande. Ljudet av fallande vatten överförs via oskyddade rör till väggar och takelement och därifrån till intilliggande rum. Med ArmaComfort AB och ArmaComfort AB Alu erbjuder vi nu högeffektiva lösningar för bullerkontroll, speciellt utvecklade för detta tillämpningsområde.

Ljud består av mekaniska vibrationer som uppfattas av det mänskliga örat i frekvensområdet 16–16 000 Hz. Frekvens är antalet vibrationer per sekund. Tonhöjden ökar i takt med frekvensen. Det vanligaste området för akustik i byggnader är mellan 100 Hz och 3 150 Hz. Akustisk insättningsdämpning är skillnaden mellan ljudnivåer som uppmäts mellan ett oisolerat rör och ett rör med isolering. En sådan mätning av ljudminskning i dB(A) ger en direkt indikation på den förbättring som en akustisk lösning ger. Bel (B) och decibel decibel (dB) är relativa enheter som utgör förhållandet mellan två akustiska storheter på en logaritmisk skala. Decibel (A), dB (A) väger ljudnivån enligt frekvenser. På så sätt är det möjligt att skapa en mätbar representation av ljud så som det uppfattas. Beroende på frekvensen uppfattar det mänskliga örat toner med samma ljudtryck som om de hade haft olika ljudstyrka.