Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Årets IF-möte

IF exhibition-meeting

Isoleringsfirmornas Förening, IF, höll den 14 oktober sitt årliga medlemsmöte med tillhörande mässa, intressanta föredrag och avslutande aktivitet. I år dock med den skillnaden att att själva årsmötet hölls redan under våren beroende på Corona-restriktionerna. Som vanligt är mässan och mötet en kontaktyta för medlemmar och intressenter att träffas, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. 
Under eftermiddagens seminarium hölls tre högaktuella föredrag inom årets tema, brand och kyla.

Tomas Fagergren från Brandskyddslaget beskrev bland annat problematiken inom brandisolering av ventilationskanaler, där isoleringsentreprenören, som  är ansvarig för brandisoleringen, kommer in i projektet när installationen av kanalsystemet redan är gjord och då får svårigheter att utföra isoleringensinstallationen enligt nu gällande standard SS-EN-1366

Jan-Erik Nowacki från Svenska Kyl och Värmepumpsföreningen höll ett intressant föredrag där han redogjorde för fukt och kondens i samband med energibesparing och beskrev hur platsbristen för teknisk Isolering begränsade isoleringstjockleken jämfört med hur väl man isolerar väggar och tak.
 

Johan Gustafsson Från TyMa Consult AB redogjorde för de uppdateringar som gjorts i senaste utgåvan, oktober 2021,  av  Branschstandard Teknisk Isolering (BTI). 
Standarden, framtagen av IF och som lanserades under våren 2020 ska vara ett hjälpmedel för både beställare, konsulter, besiktningsmän och entreprenörer inom VVS, kyla och isolering och ska underlätta att göra rätt avseende teknisk isolering.

Johan Sjölund verksamhetschef på Isoleringsfirmornas Förening höll avslutningsvis i prorgrampunkten Vision 2025 där den stora frågan om kompetenshöjning, kompetensförsörjning och att få fler att söka sig till yrket isolerare diskuterades och där också en handlingsplan för att nå målen röstades fram av deltagande medlemmar.

 

För vår egen del så passade vi på att informera om vårt namnbyte som vi genomför 1 november. Profisol blir då ISOPARTNER.

IF Fair exhibition