Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

AF/Armaflex förlimmad slang med stora innerdiameter

Visste du att..?

På förlimmade slangar med innerdiameter ≥ Ø 54mm, så rekommenderas att säkra den längsgående fogen med AF TENSION TAPE (pvctejp). Se till att området som ska tejpas är ren och torr. Om nödvändigt, rengör med Armaflex Cleaner. Montera tejpen längs fogen, centrerat. För bättre vidhäftning bör tejpen med tryck av en spatel, plastskiva.

Värmeförlusterna minska med så mycket som 87 %

Isoleringen av centralvärmerörledningar kan minska värmeförlusterna med så mycket som 87 % och det bidrar avsevärt till att förbättra värmepannornas effektivitet. Isoleringen av kallvattenrör är också viktigt för att skydda rören mot att frysa vid låga temperaturer. Armacell har även utvecklat förisolerade UV-beständig, högtemperaturisolering som är perfekt för solvärmesystem för varmvatten och för isolering av jordvärmepumpsrör för att maximera effektiviteten.

Isolering är en viktig del av uppvärmning i kanaler, ventilation och luftkonditioneringssystem, med stora ytområden som orsakar avsevärda värmeförluster/- vinster och problem med kondens, mögelbildning och dålig kvalitet på inomhusluften.