Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Nätmatta

Nätmatta tillverkad av obrännbar mineralull försedd med ett varmförzinkat nät och kan förses med ytskikt bestående av svart armerad aluminiumfolie eller ett tunt ytskikt av nonwovenväv. Nätmatta används som isolering mot brand och som värmeisolering på ventilationskanaler/anläggningar. Nätmatta används även som värmeisolering av pannor, behållare och rörledningar samt i miljöer inom process och kraftindustrin med höga temperaturer och vibrationer.

paroc-hvac-fire-blackcoat-net-mat

PAROC DuctProtect - Ett godkänt sortiment av brandisolering för ventilationskanaler

Mattor och skivor av obrändbar stenull godkända som brandisolering upp till EI 120 på cirkulära kanaler och upp till EI90 på rektangulära kanaler.
Sortimentet innefattar skivor ytbeklädda med svart folie – BlackCoat samt nätmattor med ytbeklädnad av BlackCoat eller ett komfortytskikt av non-wovenväv. Utöver brandskyddet ger dessutom produkterna samtidigt både värme- och ljudisolering. Skivorna kan efter tejpning av skarvar även användas som kondensisolering på rektangulära kanaler. 
Produkter i system HVAC Fire för utvändig brandisolering av ventilationskanaler är testade och godkända enligt nu gällande teststandard. Produkterna är klassade som obrännbara enligt Euroclass A1 eller A2-s1,d0.

  • Paroc Nätmatta HVAC Fire Blackcoat
  • Paroc Nätmatta HVAC Fire Comfort
  • Paroc skiva HVAC Fire Blackcoat

Isover U Protect 4.0 Black- Produkter för brandisolering av ventilationskanaler

Isovers system för utvändig brandisolering av ventilationskanaler består av både mattor och skivor, har låg vikt och är tillverkade i spänstig Ultimate. Ena sidan är försedda med trådförstärkt svart aluminiumfolie som ytbeklädnad.
Nätmattorna har ett godkännande för brandisolering upp till EI120 på cirkulära och upp till EI60 på rektangulära kanaler.
Skivorna har ett godkännande för brandisolering upp till EI120 på rektangulära kanaler.
Mattorna och skivorna fungerar samtidigt som både värme- och ljudisolering. Efter tejpning av skarvar kan skivorna även användas som kondensisolering på rektangulära installationer
Produkterna är testade och godkända enligt nu gällande standard och klassade som obrännbara 
enligt Euroclass A1
 

Isover_u_protect_roll-Black_Brandisolering

Våra partners