Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Studiebesök med LGC på Nya Vårdbyggnaden Malmö

Vi på Isopartner fick förmånen att göra ett spännande studiebesök med LGC Isolering AB i den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde som Skanska bygger åt Region Skåne.

Lite historik och fakta om pågående nybyggnation

Första gången det nämns att Malmö har ett ”hospital” är för cirka 600 år sedan. Medeltidens sjukhus benämndes hospital och var ett härbärge för resande, gruppboenden och åldringsvård.

Borgmästaren i Malmö Jacob Malmborg tog år 1850 initiativ till en insamling bland förmögna borgarfamiljer till det första sjukhuset som invigdes den 3 november 1857. I början fanns det 40 sängplatser och som mest plats för 65 sängar. Malmö sjukhus var först med att behandla alla människor oavsett samhällsklass. 

Malmö sjukhus har sedan dess gjort om- och tillbyggnader då regionen växer och vårdbehovet ökar.
Nu pågår en stor nybyggnation i form av en vårdbyggnad som innefattar 244 enkelrum, mottagningar, 23 moderna operationssalar och en ny sterilcentral.  Byggnaden är på 108 000 kvm. Starten av själva vårdbyggnaden var 2018 och första verksamheterna flyttar in 2024.

Projektet där Region Skåne moderniserar Malmö Sjukhusområde omfattar också en servicebyggnad med nytt laboratorium och logistikcentral, ett nytt bårhus, nytt utbyggt rörpostsystem, ny teknisk infrastruktur och kulvertar med självgående truckar.  Vårdbyggnaden har även publika miljöer som apotek, kiosk och café samt administrativa lokaler.

LGC

LGC Isolering AB

LGC isolering AB startades 1997 och firar 25 år i år. LGC finns etablerade på flera platser i Sverige och har över hundra personer anställda.

LGC Isolering AB filial Malmö som i år firar 18 år har stora delar av isolerings entreprenaden i detta projekt som innefattar allt från isolering av ventilation, rör och brandtätning. Man har även fått uppdraget att isolera väggar, göra ventilationsgenomföringar lufttäta från operationssalar genom golvbjälklag. Detta kräver både kunskap och erfarenhet.

Besök på Totalplåt i Sverige AB

Dagen började med tidigt besök på Totalplåt i Sverige AB som har tillverkning av alla rektangulära ventilationskanaler till detta projekt. Verkstadschef Kennet Svensson tog emot oss och berättade om projektet som för deras del startade 2019. Kennet berättar det var en lång process för att bli godkänd som leverantör med bland annat besök av en delegation bestående av tre personer från Region Skåne som ville se tillverkningen för att kunna lämna sitt godkännande.

Det är mycket stora kanaler som tillverkas på verkstaden och som sen transporteras till Nya vårdbyggnaden och lyfts upp med kran. Som ett exempel nämner Kennet 700 st. kanaler med dimension 2700 x 1600 x 1200 som tillverkades och lyfts in i byggnaden.

Vi träffade Jimmy Johansson som har ansvaret för leveranser och logistik på företaget och har en stor del i att det fungerar så bra.

Isopartner blev leverantör till Totalplåt under pandemin 2020 då det rådde stor brist på material vilket har varit en stor utmaning i detta projekt säger Kennet.

Magnus Wall, försäljningsansvarig plåt Sverige i Isopartner lyckades lösa situationen under denna period och har i dag ett bra samarbete med Kennet och ser till att material finns tillgängligt för att det inte skall bli stopp.

Kennet berättar att i dag har de byggt upp lager i Dalby, Staffanstorp och Östervärn för att tillgodose projektet och att det inte skall bli stopp i flödet. Det finns en lång relation mellan Anders Jönsson på LGC berättar Kennet, vi har arbetat tillsammans i olika skepnader sen 80-talet

Besök på Totalplåt i Sverige AB
People LGC

Besök på LGC Isolering AB, filial Malmö

Efter besöket på Totalplåt blev det ett besök på LGC´s filial i Malmö där
Anders Jönsson filialchef, Patric Carlsson VVS/Verkstadsansvarig, Martin Ring Projektledare NVM samt Richard Andersson som är inlånad från Assemblin tog emot oss med en kopp kaffe och en Smörgås. Man berättade fakta om projektet och de logistiska utmaningar som finns. 

Det är mycket stora mängder isolering som skall hanteras och det finns två bygghissar, en på varje byggnad. Där kan det bli mycket väntetid. Det är som hissar på hotell som stannar på olika våningar med av och påstigningar och det kan ta en stund innan man hamnar där man vill.

På byggarbetsplatsen för den Nya vårdbyggnaden har man löst det på bra sätt. Här finns det bärhjälp att beställa. Anders berättar att inga montörer åker för att hämta material. Isopartner som har fått förmånen att leverera till detta stora projekt får beställningar och att allt packas på pall och märks upp med instruktioner från LGC. Isopartner får en dag och tid när leveransen skall ske.

När leveransen är på plats tar företaget Kundpartner vid och ser till att pallarna levereras till rätt plats på bygget enligt den märkning som finns.

Jimmy Hörlin och Martin Wahlstedt som är säljare på Isopartner berättar att samarbetet fungerar mycket bra och att framförhållningen är nyckeln till det. 

Studiebesök i den Nya vårdbyggnaden

Studiebesöket inleddes med en säkerhetsgenomgång med Anders om vad som gäller på byggarbetsplatsen. Skanskas ledord är “Här arbetar vi säkert eller inte alls” Väl på plats fick vi sätta på oss skyddsväst, skyddsskor, hjälm och glasögon samt skyddshandskar.  Vi gick igenom olika våningsplan och fick se operationssalar, servicerum med de stora ventilationsanläggningarna. 

Anders berättar att varje operationssal ha en egen ventilationsanläggning, luften bytes ut 20 ggr/timmen, som jämförelse så byts luften ut på ett kontor ca. 1,5 ggr/timmen. När man ser dessa servicehallar förstår man dom mycket stora mängderna isolering som skall till för att isolera rör, och ventilationsanläggningar.  Anders berättar att han tycker det här är ett roligt projekt, vi kom in i ett tidigt skede och hade möjlighet att påverka och få till förändringar.

LGC har 22 montörer på plats och 4 inhyrda på ingång berättar Martin. När man ser storleken av projektet förstår man att det behövs många montörer och att inte vilken firma som helst kan anta denna utmaning. På byggarbetsplatsen står det sopkärl överallt så det är lätt att sopsortera. Dessa kärl hämtas och töms på den egna återvinningen som finns på bygget.

 

Lite mängder för att få en uppfattning om storlek på projektet

För att få en uppfattning hur stort projektet är kommer här lite siffror som det ser ut just nu.

  • Mineralull från Isover och Paroc. ca. 120 000 kvm/meter. Cellgummi slang och skiva från Armacell och Kaimann ca. 12 000 kvm/meter. Det har under projektets gång levererats många pallar med brandtätning från Protecta bestående av, FR Akryl tätningsmassa, FR-Skiva, färg, strypband och manschetter samt tejp. Det har även levererats ca. 30 pall med brandskyddsmassa samt nästan 3 200 meter butylband.

 

Avslutning 

Både Anders och Martin på LGC samt Kennet på Totalplåt säger att man har lärt sig mycket under detta komplexa projekt med produktionstopp mellan oktober och januari som innebär stora materialflöden, bemanning och deadlines. Det planeras nya sjukhusbyggen i Lund, Växjö och Helsingborg och förhoppningsvis får alla erfarenheter vi samlat på oss under detta projekt komma till användning även på dessa nybyggnationer.

Products

På bilden ser ni från vänster: Richard Andersson, Roger Månsson, Jonas Eklund, Jimmy Hörlin, Magnus Wall och Anders Jönsson. Bakom kameran står Tomas Hassel