Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

STICAB använder ny produkt från Armacell i batteriindustrin

Northvolt Labs i Västerås expanderar till ett helt integrerat ekosystem för att katalysera tekniska framsteg inom den framväxande europeiska batteriindustrin.

Den nya anläggningen skapar förutom nya arbetstillfällen också arbete för vår bransch med isolering av långa sträckor av rör. Projektet ”Northvolt RAD 2,0 lab del och tester” landade på STICAB i Västerås. Anders Forslund på STICAB Västerås berättar att det är över 6 000 meter rör som skall isolereras. Förutom traditionell rörskål är det ca. 4 000 meter rör som skall isoleras med cellgummi.

Det nya Campuset kommer att byggas ut från Northvolt Labs – den befintliga cellindustrialiseringsanläggningen med intilliggande testanläggningar och Revolts pilotåtervinningsanläggning, som kommer att mata återvunnet råmaterial direkt till produktionen på plats. 

Northvolt Labs från luften

Miljövänliga lösningar och hållbarhet i fokus

Armacell lanserade under våren nya NH/Armaflex Smart i samma tid för planerad start av av projektet.
Egenskaperna på den nya produkten gjorde att man tog ett snabbt beslut att det var NH/Armaflex Smart man ville använda i detta projekt.

NH/Armaflex Smart har utmärkt UV- och åldersbeständighet. Produkten släpper ut 50% mindre rök än konventionella flexibla elastomerbaserade isoleringsprodukter. Den är halogenfri och innehåller varken PVC eller klorerad polyeten. Med halogenfri isolering förhindras korrosiva gaser att bildas av materialet vid brand samt att risken för spänningskorrosion minskas på rostfria rör.

NH/ArmaFlex Smart innehåller inga klorparaffiner, och produkten tillverkas utan tillsats av bromerade flamskyddsmedel och är fritt från klorparaffiner.  Klorparaffiner med korta och medellånga kolkedjor anses vara hälso- och miljöfarliga och de tillverkas inte längre i Europa. Den ”gamla” NH/Armaflex kommer fortsatt att finnas kvar då den har bland annat marina godkännanden som inte NH/armaflex Smart har säger Rolf Ridell på Armacell.

Isopartner Solna i Stockholm fick uppdraget att ordna beställningar och logistiken runt detta projekt. Han  berättar att det inte var några problem att få hem den nya produkten till filialen i Solna. Över 100 rullar och  ca. 700 meter slang levererades till projektet i Västerås med Isopartners egna turbil.
 

Nöjda montörer

Anders Forslund på Sticab berättar att han har 4–5 personer som arbetar på detta projekt. Montörerna är nöjda med att arbeta med produkten och beskriver den som ”arbetsvänlig” och att den påminner mycket om AF/Armaflex fast lite mer gummiartad vilket gör att den är inte lika lätt att skjuta på röret, ”den sitter där den sitter” säger Anders.


Det nya limmet Armaflex 750 som är avsedd för denna produkt fäste mycket bra säger Anders. Han säger också att vid hög omgivande temperatur torkade limmet snabbt så det var viktigt att inte limma för många meter/böjar åt gången.
Det är viktigt att man läser på om produkten så man vet egenskaper och prestanda säger Rolf Ridell.
Projektet startade upp i maj och beräknas vara klart under hösten. Detta var fas en och det kommer flera berättar Anders.

Anders Forslund STICAB_