Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

SonoTube, en lösning för ljudisolering av avlopp

Ljudisoleringen av avlopp och byggnaders ljudnivåkrav är i allmänhet känd. Bristen på ljudisolering av avlopp eller takavlopp är en av de vanligaste källorna till störningar i bostads- och arbetsmiljöer och orsakar betydande bullerstörningar. När flödet i avlopp eller regnvattenrör från de översta våningarna accelererar i långa vertikala rör genereras buller särskilt vid punkter där avloppet ändrar riktning. Det finns tre typer av buller:

  • Flödesljud
  • Fallande ljud
  • Stötljud

Ju mer fart det är i vattnet och ju fler vinklar det är på rören, desto mer ljud blir det. Dessutom, om rören till exempel placeras mot en vägg till ett sovrum, går en god natts sömn förlorad.

Denna artikel bygger på en artikel publicerad av vårt systerföretag Kespet.
SonoTube, a solution for sound insulation in sewers - Kespet Oy

Att skapa en hälsosammare livsmiljö genom isolering

Det finns allmänna råd och vägledningar som rör buller och höga ljudnivåer i nybyggnationer. Folkhälsomyndigheten ger ut riktvärden för buller inomhus och höga ljudnivåer, råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. För maximalt ljud (= ljud som är sällan förekommande) är gränsen 45 decibel och för ekvivalenta ljud (= ljud som är ofta förekommande) är gränsen 30 decibel. Rörens placering har stor betydelse för ljudkomforten. Rör inkapslade i trapphus orsakar mindre ljud än rör inne i lägenheten.

Ljudisolering måste beaktas redan på projekteringsstadiet, det vill säga konstruktören måste vara medveten om korrekt placering av avlopps- och regnvattenledningar. Det enklaste och mest ekonomiska sättet är att placera alla rör i ett isolerat schakt eller slits. Konstruktörer och byggherrar är i allmänhet väl medvetna om ljudnivåkraven för byggnader, men man kanske inte har haft möjligheten att kontrollerat eventuella ljudstörningar. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar i kunskapen om olika ljudisoleringsprodukter.

Isolera ljudet så nära källan som möjligt

Ljud färdas i första hand i luften och i andra hand som vibrationer i väggar och tak. Det senare kallas stomljud, och i synnerhet dämpas detta störande ljud av isolering. Byggnader ska utformas och utföras på ett sådant sätt att förutsättningarna är tillfredsställande för brukaren vad gäller buller. Det betyder att en person ska kunna arbeta, vila och sova utan att drabbas av ohälsa från störande ljud.

För att ljudisolera på bästa sätt är det lämpligt att isolera ljudkällan så nära som möjligt. Det innebär att det är bättre att isolera rören än bara schaktet. Om endast schaktet är isolerat kan det uppstå bullerstörningar där schaktet lämnas oisolerat. Schaktet fungerar då som en högtalare som sprider ljud genom hela huset, vilket kan vara skadligt för brukarens hälsa.

Svagheter med att bara isolera schaktet

I ett oisolerat schakt fortplantar sig ljudet genom att kollidera med mötande hinder. Ljudvågen kan intensifieras längs vägen eller via öppningar i schaktet. Ljudvågornas utbredning kan förhindras genom att man kapslar in rören med isolering. Det är dock svårt att få tätt genom att isolera runda rör i ett rektangulärt schakt om inte hela schaktet är fyllt med sprutbar isolering. Att kapsla in in schaktet med isolering är förmodligen inte aktuellt då det tar bostadsyta i anspråk.

En lösning är att använda rör som är så tunga som möjligt. Ju tjockare gods röret har, desto bättre isolerar det ljudet. Till exempel är gjutjärnsrör tystare, men idag är godset på gjutjärnsrör tunnare än de var förr. Med andra ord är rören inte lika ljudisolerande som tidigare, de kräver också separat ljudisolering.

Sonotube

SonoTube – många funktioner i en produkt

Oavsett om huset är nybyggt eller är ett renoveringsprojekt är det en bra idé att isolera rören med produkter som är gjorda speciellt för det. För detta ändamål har vi en utmärkt produkt: SONIQ SonoTube rörisolering. 

SonoTube är lämplig för:

  • Regnvattenavlopp 
  • Luftkanaler 
  • Transportrör 
  • Avloppsrör 
  • Värmeinstallationer


SonoTube är tillverkad av två olika material: tätt tungt gummi och lättare ull. Tack vare denna struktur isolerar SonoTube ljud av olika frekvenser i stor skala. Tungt gummi isolerar och absorberar låga ljud, medan ull klarar höga ljud. 

Förutom att reducera ljud med upp till ca 20 dB(A) så har SonoTube även bra värden som termisk isolering och fungerar tack vare aluminiumfolien även som kondensisolering av kalla rör. Isoleringen är sektionerad, vilket gör det enkelt att installera tätt runt rören. SonoTube kan skäras med kniv och är lätt att fästa på isoleringen tack vare tejpförseglingen i de längsgående sömmarna.

SonoTube (25 mm tjocklek) finns i följande rörytterdiametrar som standard: 
Diametrar: 57, 60, 64, 76, 83, 89, 114 och 127 mm.

Som tillbehör i beställningssortiment finns SonoTube (i 25 mm tjocklek) som förtillverkade 45º- och 90º-böjar samt 45º och 90º T-kopplingar för PVC-rörledningar som ger en perfekt anslutning till rörskålarna.


SonoTube finns bedömd i Byggvarubedömningen. 

Vill du höra mer om SonoTube? Kontakta någon av våra säljare så berättar vi mer.

Läs även våra andra artiklar