Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Skillnaden mellan PIR- och PUR-isolering

Förkortningar har både fördelar och nackdelar. Betydelsen kan missförstås och de kan skapa förvirring. Samtidigt kan förkortningar underlätta och spara tid.

PUR är en förkortning för polyuretan

Det är ett material med olika egenskaper och återfinns i bl.a. skum, plast och elastomer. Polyuretan jämförs ofta med gummi på grund av sin elasticitet. PUR har längre livslängd och högre temperaturbeständighet än gummi. I byggbranschen är PUR främst känt som expanderad polyuretan och används oftast för värmeisolering.

PIR är isolering tillverkad av polyuretan (PUR)

PIR är en förkortning för polyisocyanurat. Polyisocyanurat (som även kallas polyiso eller bara ISO) tillverkas främst i skumform och används i form av styva och hållfasta skumskivor för värmeisolering av byggnader. PIR är den ”förbättrade versionen” av PUR. Den har ännu högre isoleringsvärde och mycket goda brandskyddsegenskaper.

Lambdavärde

Värmeledningsförmåga, även kallat lambdavärde (λ), mäts i W/mK

Minnesregel: Ju lägre λ-värde, desto mindre värmeförlust och därmed effektivare värmeisolering.

PUR: λ = 0,025 till 0,035 W/mK

PIR: λ = 0,022 och 0,027W/mK

PIR:s värmeledningsförmåga tillhör de lägsta bland alla klassiska isoleringsmaterial. Det innebär att PIR isolerar bättre med samma tjocklek. Isoleringsskiktet blir med andra ord tunnare och mer effektivt, vilket frigör utrymme i konstruktionen.

Brandegenskaper hos PIR och PUR

Isoleringsskivor av PIR är självsläckande men brandfarliga vid högre omgivningstemperaturer, t.ex. på grund av värmeuppbyggnad såsom skedde vid branden i Grenfell Tower. Brandsäkerheten är dock högre än med isoleringsskivor av PUR eftersom stora mängder giftiga gaser (vätecyanid) avges när PUR brinner.pir isolation i prosessindustri

Används till LNG samt inom process- och petrokemisk industri

På grund av materialens egenskaper är LNG-anläggningar och processindustrin typiska användningsområden. Dessa produkter måste i regel tåla mycket låga temperaturer, värmeledningsförmågan ska vara så låg som möjligt och brandegenskaperna är väldigt viktiga.

En av Profisols leverantörer av rörskålar i PIR för industriell tillämpning (Tarecpir) är Kingspan.

Tarecpir-sortimentet består av styv, CFC/HCFC-fri PIR-isolering som lämpar sig för en mängd olika användningsområden, t.ex. processindustri, petrokemisk industri och LNG. Även om Tarecpir har alla fördelar hos styv polyuretanisolering har materialet samtidigt betydligt högre motståndskraft mot brand och flamspridning.