Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

NH/Armaflex Smart: Halogenfritt cellgummi utan problem

Med nya NH/Armaflex Smart har Armacell löst problemen med halogenfritt cellgummi. Där man tidigare upplevt att isoleringen var känslig och att materialet hade lätt för att spricka har nu installatörerna en produkt som beter sig mer som vanligt cellgummi.

Utöver ovan nämnda nya egenskaper har Armacell förbättrat flera andra egenskaper. Produkten släpper ut mindre rök och innehåller inga halogener, PVC eller klorerad polyeten. Följdskador från en brand kan göra att kostnaderna blir högre än den faktiska brandskadan. Därför krävs halogenfria isoleringsmaterial på flygplatser, sjukhus, skolor och andra byggnader där en brand kan orsaka skador som är svåra att reparera. Tidigare var halogenfritt cellgummi svår att montera och materialet blev skört med tiden. Nu har du en halogenfri produkt med goda brandegenskaper och som inte avger giftiga gaser, men som nu också är flexibel och åldersbeständig. Isopartner har nu lagt upp NH/Armaflex Smart i sitt sortiment och vi är redo att leverera!

Kompromisslös utan halogener

Med det nya halogenfria cellgummit har Armacell gjort ett viktigt framsteg inom teknisk isolering. NH/ArmaFlex Smart bygger på en banbrytande teknik och som gör verklig skillnad för våra kunder. Produktens flexibilitet och höga UV- och åldringsbeständighet är enastående och säkerställer en tillförlitlig kondenskontroll och en hög energieffektivitet och miljömässig hållbarhet under många år.

Slut på sprött och sprickande cellgummi

Tidigare arbeten med halogenfritt cellgummi ledde den grova cellstrukturen till högre limförbrukning och längre luftningstid, till skillnad från cellgummi med mikroceller. UV-strålning gjorde ytan på den gamla halogenfria isoleringen torr och spröd med tiden. Problemet uppstod både inomhus och utomhus och torkade helt enkelt ut cellgummit. Med
tiden blev isoleringen mindre flexibel, klarade mindre påfrestningar och bildade små sprickor som i värsta fall sprack upp helt.

NH/Armaflex Smart har bättre isoleringsegenskaper

Nya NH/Armaflex Smart är flexibel, har hög UV- och åldringsbeständighet och är mycket snabbare och enklare att installera än mostsvarande produkter på marknaden. Man slipper många av dom problem man tidigare upplevt vid arbete med halogenfria cellgummiprodukter.