Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Lathund för isoleringsentreprenörer

IF – Isoleringsfirmornas förening har tagit fram BTI Lathund, som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader. Läs också her.

Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer. IF har arbetat fram standarden med hjälp av konsulter, byggherrar, isoleringsentreprenörer och materialproducenter. broschyr 

"I lathunden ges rekommendationer för rör och luftbehandlingsinstallationer kopplade till branschstandardens isoleringsklasser. Tabellernas värden är anpassade till allmänt vedertagna isoleringsmaterial, temperaturer och drifttider. Produkterna i lathunden är vanligt förekommande på den svenska marknaden och med värmekonduktivitet som är ett medelvärde av materialtillverkarnas isolering.

Vid andra förhållanden uppmanas till att beräkna varje enskilt fall. Utgå då från mediatemperatur, omgivande temperatur, installationernas drifttid, omgivande luftfuktighet (vid kylinstallationer), belägenhet samt valda isoleringsprodukter (värmekonduktivitet samt emissivitet).

Dimensioneringen utförs enligt beräkningsstandarden SS-EN ISO 12241:2008. Genomgående värmebryggor i form av tex metalliska upphängningar som bryter isolerskiktet medräknas i installationens U-värde. I tabellerna har detta tagits hänsyn till med en extra värmeförlust om 15 % (inomhus) enligt SS-EN ISO 12241:2008" (Isoleringsfirmornas Förening).