Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

ATT ISOLERA BÄTTRE INOM INDUSTRIN SPAR BÅDE ENERGI, OCH MINSKAR CO₂-UTSLÄPPEN

Som en neutral organisation utan hänsyn till vinst, främjar EiiF bra isolering som gör mer än att öka hållbarheten; det borde löna sig att isolera ordentligt.

EiiF omfattar mer än 50 ledande industriisolerings företag som sträcker sig från globala aktörer till små och medelstora företag och konsulter.

EiiF möter beslutsfattarna

För att öka medvetenheten om besparingspotentialen med industriell isolering deltar EiiF i möten på hög nivå med beslutsfattare, EU-parlamentariker, nationella politiker och företagsledare. Det är en effektiv arena för att främja energieffektivitet på EU-nivå och nationell nivå.

EiiF håller presentationer om energieffektivitet på branschrelaterade konferenser och utställningar. De är engagerade i EU:s arbetsgrupper som IED Artikel 8, SFEM (Sector Forum Energy Management), EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) och BREF.
 

Hjälper branschen att välja rätt isolering

EiiF har etablerat sig som en resurs för industrier som behöver minska CO₂-utsläppen och spara energi.

Genom att förbättra värmeisoleringen i industriella installationer ökas möjligheterna till både energibesparingar och CO₂-reduktion. Denna potential är för närvarande outnyttjad, trots att den är kostnadseffektiv att införa.

De olika aktiviteterna ökar medvetenheten om de många fördelarna med teknisk isolering för industrin.

EiiF publicerar rapporter, faktablad och studier som visar hur industriell isolering representerar en stor besparingspotential inom alla regioner och sektorer.

Tipcheck-programmet förser branschen med verktyg och lösningar för att spara energi

Tipcheck-programmet har utvecklats av EiiF. Det standardiserade verktyget för termisk energirevision är i linje med EN 16247 och ISO 50002 och utvärderar prestanda hos industriella isoleringssystem.

Syftet är att förse industrin med verktyg och lösningar för att spara energi och minska CO₂-utsläppen genom att förbättra tekniska isoleringssystem.

Inom ramen för Tipcheck-programmet erbjuder EiiF:

     • Energikartläggning av isolering
     • Övningar
     • Inspektioner
     • Tipscheck-verktyg (beräkningsprogram, Tipcheck Creator och Viewer)
     • TBI-verktyg (Tipscheck-baserade inspektioner)

Fördelar med Tipcheck:

Tipcheck identifierar platserna med den högsta energibesparingspotentialen och ger en snabb återbetalningstid på vanligtvis ett år eller ännu mindre. Omfattningen av en typisk Tipcheck inkluderar vanligtvis nakna ledningar, ledningar med skadad isolering och isolerade ledningar.


●    Spara energi
●    Spara pengar
●    Bidra till en renare miljö genom minskade CO₂-utsläpp
●    Effektivisera och förbättra processer
●    Minimera säkerhetsrisken för personal och utrustning

Tipscheck utförs av EiiF och/eller certifierade Tipcheck-ingenjörer.

    
Lär mer om Tipcheck-programmet

Keymark-certifikatet ska säkerställa kvaliteten

Det är först när en produkt håller sitt löfte om hög kvalitet som de förväntade energibesparingarna kan levereras. Det bästa sättet att säkerställa hög kvalitet är genom oberoende tredjeparts testning.

EiiF är med i arbetet med Keymark. Det är ett frivilligt europeiskt kvalitetsmärke för produkter och tjänster i enlighet med europeiska standarder. Keymark-certifikatet ägs av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC och kan endast utfärdas av auktoriserade certifieringsorgan.

Speciellt för konsumenter står Keymark för verkligt mervärde, vilket representerar hög, pålitlig produktkvalitet, testad och bekräftad av en oberoende tredje part. Keymark kompletterar också CE-märkningen för de produkter som enligt lag måste följa gällande direktiv, vilket bidrar till att öka konsumenternas förtroende i hela Europa.