Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

FOAMGLAS® är ett cellglasisoleringsmaterial med utomordentliga ålders- och beständighetsegenskaper.

Materialet framställs av returglas, glasråvara samt kol och innehåller miljontals hermetiskt slutna glasceller som ger både låg vikt och hög isoleringsförmåga. Med sina unika egenskaper klarar FOAMGLAS® cellglasisolering de mest krävande byggnadsmiljöerna. Utöver konstruktionsmässiga fördelar ger FOAMGLAS® cellglasisolering låga, eller inga underhållskostnader under byggnadens livslängd och bidrar även till att säkra låga energikostnader. Materialet är fullständigt vattentätt, säkert mot ångdiffussion och släpper inte igenom fukt men har samtidigt en hög tryckhållfasthet. Tack vare materialstrukturen har FOAMGLAS® både isolering och ångspärr i ett enda skikt.

Unika egenskaper till FOAMGLAS®:

  • FOAMGLAS® är helt vattentätt, eftersom huvudkomponenten är rent glas
  • Skadedjurssäkert eftersom materialet är oorganiskt
  • FOAMGLAS® klarar mycket hög tryckbelastning, även under lång tid
  • FOAMGLAS® brinner inte, och är klassificerat enligt EN 13501: A1
  • FOAMGLAS® är helt ångtätt
  • Dimensionsstabilt
  • FOAMGLAS® är resistent mot organiska lösningsmedel och syror
  • FOAMGLAS® är enkelt att hantera eftersom det består av tunnväggiga glasceller
  • FOAMGLAS® innehåller inga miljöskadliga flamskyddsmedel eller drivgaser och inga i sammanhanget relevanta miljögifter