Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Brandisolering med nätmatta

PAROC Hvac Fire Mat är testad enligt EN 1366-1 och är godkänd för brandskydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar. Nu är godkännandet kompletterat med brandklass EI15 på cirkulära ventilationskanaler. Godkännandet innebär att nätmatta Paroc HVAC Mat 30mm tjock med ytskikt Black Coat klarar brandklass EI15.

Cirkulär kanal

Brandklass EI15: PAROC Hvac Fire Mat 30 mm med ytskikt Black Coat
Brandklass EI30: PAROC Hvac Fire Mat 40 mm med ytskikt Black Coat eller Comfort
Brandklass EI60: PAROC Hvac Fire Mat 70 mm med ytskikt Black Coat eller Comfort
Brandklass EI120: PAROC Hvac Fire Mat 100 mm med ytskikt Black Coat eller Comfort

(Ytskikt: BlackCoat, Comfort)