Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Back to basics: Kommer du fortfarande ihåg grunderna i teknisk isolering?

Även om du kan principerna för teknisk isolering, är det ibland bra att gå tillbaka till grunderna. Med den här artikeln startar vi en serie artiklar som vårt systerföretag Kespet skrivit och publicerat under namnet ”Back to basics” på sin hemsida. Men låt oss börja med att kontrollera om du kommer ihåg dom viktigaste grunder.

Kommer du ihåg på vilka sätt värme kan överföras?

Värme har tre överföringsmetoder: ledning, konvektion och strålning. Värme går alltid från varmare till kallare, varför värme överförs praktiskt taget varje gång det är en temperaturskillnad mellan föremål. Ju större temperaturskillnaden är, desto mer värme överförs.

En bastu är en bra illustrationsmiljö för både värmeöverföring och vikten av isolering. Isoleringen håller värmen från kaminen innanför bastuns väggar. När du svalnar så avdunstar bastuvärmen från huden och speciellt vid svalare väder kan du plötsligt sakna yllestrumporna din mormor stickade.

Under bastubesöket vill man att drycken fortsatt håller sig kall och och varm mat håller sig varm – dessa kan du påverka med till exempel kylväska och folie.
 

Värmestrålning är en elektromagnetisk vågrörelse som inte behöver ett medium – strålning sker även i vakuum. När strålningen träffar ytan absorberas en del av den av föremålet, en del reflekteras bort och en del kan passera genom ytan. Ytans absorptionsförmåga påverkar hur mycket av strålningen som omvandlas till värme, och denna kapacitet uttrycks av absorptionskoefficienten. Vid uppvärmning av bastun känner man först värmestrålningen från kaminens härd innan bastun ens hunnit värmas upp.

Vid värmekonvektion överförs värme i ett rörligt medium, såsom gas eller vätska. Ur ett isolerings perspektiv uppstår konvektion när luft strömmar genom isoleringen på grund av luftrörelser orsakade av vind eller höjdskillnad. Under ett bastubesök uppstår till exempel konvektion när vatten träffar kaminen och släpper ut vattenånga i luften.

Värmekonduktiviteten sker alltid genom ett medium – Värmekonduktivitet kan ske såväl i ett fast ämne som i en gas eller vätska. Vid bastubesöket känns effekten av konduktiviteten på huden om man till exempel har på sig sitt halsband i bastun eller när man av misstag sätter sig på en varm bastubänk utan en handduk. I isoleringens värld pratar vi om kyla eller köldbryggor. Den varma och fuktiga luften dras mot kroppen som är svalare än den omgivande temperaturen.

Värmekonduktiviteten är ett mått på materialets värmeledningsförmåga vid en medeltemperatur på +10°C. Materialens värmeledning ökar när temperaturen ökar. Värmeledningsförmågan är olika på olika material, dvs värmekonduktivitet som mäts i enheterna W/m²K (Watt per meter och Kelvin) = Lamda λ.
 

Testa om du kommer ihåg dom vanligaste anledningarna till att isolera

En stor anledning att isolera är för att begränsa värme- och kylförluster och för att minimera energikostnaderna. Naturligtvis är detta självklart för ett isoleringsproffs, men kan du nämna flera anledningarna? Här är en sammanfattning dom vanligast anledningar:

De vanligaste anledningarna för värmeisolering

  • Ekonomisk värmeisolering, där grunden för dimensionering utifrån optimering av energi och isoleringskostnader orsakade av värmeförluster.
  • Skyddsisolering, det vill säga isolering mätt utifrån krav på arbetsskydd. Högsta möjliga yttemperatur under normala driftförhållanden är vanligtvis +70 °C.
  • Isolering dimensionerad för förhindrande av frysning av innehållet i rörledningen.
  • Processteknisk värmeisolering, det vill säga isolering dimensionerad för att bibehålla temperaturen på innehållet i isoleringsobjektet inom de gränser som processen kräver.

Den vanligaste anledningen för kylisolering

  • Ekonomisk kylisolering, där isoleringen dimensioneras utifrån optimering av energi och isolerings kostnader orsakade av kylförluster.
  • Kondensisolering, där grunden för dimensionering är att hålla isoleringens yttemperatur högre än omgivningens daggpunkt.
  • Processteknisk kylisolering, det vill säga isolering dimensionerad för att hålla temperaturen på innehållet i isoleringsobjektet inom de gränser som processen kräver.

Mycket i denna artikel sitter i ryggraden hos er. Dom flesta av våra läsare arbetar dagligen med isolering, men det skadar aldrig med repetition. För ju mer kunskap vi har desto lättare har vi att förmedla och argumentera varför det är viktigt med isolering och att isolera rätt.

Det kommer mera. 

Den här artikeln publicerades ursprungligen på kespet.fi